SONET O ČESKO - NĚMECKÉ HRANICI

Marie Dolistová 2 2012 Kultura česky

(České Pomezí- Cínovec-Georgefeld-Rosegrund)

Travnaté cesty k obloze vedou,
rozpadlé chalupy vítr cedí,
opuštěnost,bezmoc v nitru sedí,
chladné spršky, lhostejnost věků-zebou.

V cárech mlh křik a bolest prošlých roků,
z hrobů vzlíná touha po životě,
jsou v Bohu, zde kosti v němé cizotě,
Kristus zlomil smrt, není marnost kroků.

Tanec motýlů,vůně růží, lesů,
věrná modlitba zvonů Engel Gottes,
uplynulá desetiletí běsů,

blesky protnou obzor, v zemi střel tkví rez,
déšť,čas a hlína smývají stopy hrůz,
v pokojných loukách hranice, setba múz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012