KDE DOMOV HANY GERZANIČOVÉ?

Bořek Šindler, Austrálie 1 2012 Knihy česky
Přěbal knihy - Poezie přírody aneb kde domov můj

Jaká to, proboha, jaká je to otázka! V Čechách je její domov, její jediný domov. Tuto ušlechtilou básnířku znám již od počátku padesátých let, a nikdy jsem nemohl zapochybovat o tom, kde se ona cítí doma. Dovedla se probít nelehkým životem v Sydney, přivedla na svět a zdárně tu vychovala kupu dětí, a nakonec se přece jen přibásnila do rodné Plzně. Svým srdcem Čechy ona neopustila, nemohla opustit nikdy.

Naše sokolská knihovna byla poctěna její novou a v republice vydanou knihou nazvanou „Poezie přírody aneb kde domov můj“. Bez otazníku. Všimněte si dobře, že bez jakéhokoli otazníku! Oba autoři této vzácné knížky jsou doma právě jen v Čechách, v českém kraji. Hana Gerzaničová i Přemysl Líbal jsou oba vroucími vyznavači krás našeho českého domova. Na jejich knihu, jejich společné umělecké dílo, nelze pohlížet jinak než jako na oslavu krás naší rodné země. Umělecký fotograf, mistr hloubavého pohledu, Přemysl Líbal, dovede českou zemi líbat hloubavým pohledem, Gerzaničová hloubavým slovem. Oba ji objímají vřelým srdcem. Líbal stvořil nádherné fotografi K nim potom Hana Gerzaničová upletla své oslavné sloky v řeči vázané – a máme onu knižní vzácnost. „Kytice stromů v českém kraji travičku zlatem oblékají“ – tak uvádí básnířka svůj podzimní motiv provázející obraz nazlátlého listí na jednom z Líbalových snímků… V úvodním slově básnířky je to „dílo poezie přírody i slov pro všechny, kteří si snad ještě neuvědomují dar krásy naší české země, která je neopakovatelná“. Ba i pro ty, kteří si to uvědomují, dodal bych… „Ó lípy české, žijte dál – pro české děti jiné! Kéž národ našich předků s vámi nezahyne…“ čteme pod snímkem s cestou vroubenou lipami. Již dlouho teď my Češi v zahraničí tušíme, že ti, kdo nežili po desítky let v odloučení od českého domova asi nikdy nepochopí, úplně nepochopí, nemohou prostě zcela postihnout utajený smysl kladené v české národní hymně, ani plnou sílu, krásu i půvab obsažený ve slovech odpovědi. Přemysl Líbal to však svým citem a pohledem umělce přece jen pochopit dokázal.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012