PRAŽSKÉ ROKOKO

ZIMA 2011 Kultura česky
obálka čísla

Podtitul Kulturní a společenský život v Praze 1740–1791 představuje rozkvět stylu, osvícenství, racionalismus a přínos antických reminiscencí v umění: od nástupu Marie Terezie až ke korunovaci Leopolda II.

Rokaj – bohatě členěný dekorativně „hravý“ ornament se zavíjenými rohy a mnoha detaily je znakem Rokoka, tedy základem pro název tohoto kulturního stylu 18. století. Ani obsahem, ani formou nezobrazuje velká témata. Charakterizuje způsob tehdejšího života vyšších vrstev, spojený s charakteristickou módou. S interiéry a jejich zařízeními, pojímanými jako umělecké celky s elegantně zdobným nábytkem, drobnými plastikami, dekorativními zrcadly a čalouněním. S reliéfy a nástěnnými malbami, později i s kameninou a porcelánem. A to v domech šlechty a bohatších měšťanů, kterým se další vrstva obyvatel snažila přiblížit. V době hravých a zdobných interiérů se životní styl ovšem zásadně měnil. Panovnické reformy uvolnily celkové poměry: s nimi však i poměry náboženské, sociální, hospodářské, demografické, kulturní. Probouzely život národní, vzdělanost a vědu. Důležitým se stal rok 1784, kdy byla čtyři samostatná pražská města spojena pod jeden magistrát.

Výstava v šesti stech originálních exponátech přibližuje také důležité historické události, které významně ovlivnily život hlavního města – jako protipól k „rokokovému pozlátku“. Byly to například obléhání či obsazování města cizími vojsky, klimatické katastrofy, existenční i zdravotní problémy prostých obyvatel apod. Základ expozice tvoří předměty každodenního života, nábytek, oděvy, drobné předměty denní potřeby. Dále obrazy, plastiky, grafická a knižní tvorba i další exponáty ze sbírek a fondů pořádajících organizací (Archiv hlavního města Prahy / Muzeum hlavního města Prahy).

Netradičně instalovány tak, aby umožňovaly co nejlepší představu života Pražanů v daném časovém úseku.

Výstavu v Clam-Gallasově paláci, otevřenou 15. 11. 2011–22. 1. 2012, doplňuje bohatý program (například i s rokokovým tancem). Doprovodná publikace obsahuje třináct odborných studií a na sto barevných reprodukcí.

Olga Szymanská (z tiskového materiálu)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012