Příroda hlásí: jsem v nebezpečí!

-šeb- 1 2012 Aktuality česky
Ptáček

Z českých polích a luk mizejí ptáci, kteří prozpěvovali našim rodičům a ještě i nám, když jsme byli malí. Ornitologové zjistili, že například chocholouš, zařazený na listinu ohrožených druhů, je velmi vzácný: počet těchto ptáků se pohybuje na kritické hranici jeden tisíc.

Mohou za to klimatické podmínky a hospodaření se zemědělskou půdou. Už nám po cestě na houby nezpívají skřivani, nevídáme čejky ani strnady. A nevídají je ani odborníci, kteří vědí, kde hledat!

Ani v lesích to nevypadá růžově. Bohužel, vymírání se nedá zabránit, u lesních ptáků navíc není příčina jasná. Ovšem, nejen ptáci trpí...

Radim Šrám, šéf komise pro životní prostředí Akademie věd uvedl, že vinou ovzduší jsou děti v prvních letech svého života až dvakrát víc nemocné. Polétavý prach a další ještě menší částice svinstva v ovzduší pronikají až do krve . Ten nejhorší jed, otravující tělíčka dětí, se jmenuje benzo(a)pyren. Vzniká tím, že lidé ve svých domech topí odpadky, i PET lahvemi nacpanými smetím. Protože šetří. V cizině se to řeší tak, že sociálně slabí mají třeba levnější plynové vytápění.

R. Šrám přirovnává kvalitu našeho ovzduší k šedesátým letům v Německu. Tam razili heslo: Modré nebe nad Porúřím. U nás bychom měli volat: modré nebe na severními Čechami, nad severní Moravou, nad středními Čechami... Na počátku zimy (která taky letos předvádí divy!) hlásilo překročení limitu pro polétavý prach 48 stanic!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012