České kořeny – Ohlas a odpověď

PODZIM 2011 Ostatní česky
obálka čísla

Pozn. ES: Dnes jsem mluvila s jednou naší čtenářkou ze Švédska, která řekla, že se jí film o krajanech ve Švédsku líbil, ale měla k němu tyto kritické výhrady: ukazuje Švédsko jako zemi – ráj. ,,Chápu, že lidé kteří tam přišli (i já) jsou vděčni, že je země vlídně přijala a nebudou jí pomlouvat. Ale není to ráj. Je tam plno problémů, tak jako všude. Např. ve zdravotnictví, v sociální politice, v přijímání množství imigrantů, kteří nepracují, žijí z dávek a často se dopouštějí kriminálních činů. Máme ve Švédsku vyrovnaný rozpočet, ale přitom máme ohromné výdaje. A kdo to všechno platí? – My, kteří tam pracujeme,“ říká.

Filmy České kořeny jsou o lidech, kteří odešli do zahraničí a tvůrci neměli v úmyslu mapovat politické a další dění v jejich nynější zemi. Nicméně o tom, jestli a jak by se i tyto vlastně dokumentární fakta měla v dalších filmech objevit vedeme diskuzi...Můžete se přidat...

Dokumenty České kořeny opravdu nemají za cíl vykreslovat hodpodářské ani jiné poměry v zemích, v nichž se natáčelo. Jejich cílem je ukázat, jak se v těchto zemích uplatnili čeští krajané, kteří sem emigrovali kvůli komunistickému režimu, jaký je jejich dnešní pohled na své dřívější rozhodnutí opustit vlast a jak cítí své kořeny či svoji příslušnost k české kultuře a jazyku oni i jejich potomci. Další dimenzí jsou jejich aktivity, které je dnes spojují s naší republikou.

To, že jsme medailonky jednotlivých rodin či osobností zasadili do rámce jejich prostředí v městech a místech, kde nyní žijí, je další složkou filmu, tak trochu cestopisnou.

Prostředí, v němž české rodiny v zahraničí žijí, jistě formuje jejich životní způsob. Kultura dané země bezesporu formuje jejich rodinný i společenský život. Nelze však do jediného dokumentu na prostoru několika minut, které jsou pro každou z rodiny vymezeny, vtěsnat ještě tolik dalších témat, jakou je současná či minulá sociální, hospodářská či kulturní politika dané země... a přesto se domnívám, že lze na některé otázky tohoto druhu nalézt v našem filmu dílčí odpovědi – at´ již přímé či nepřímé.

Záleží na způsobu, jakým se na film každý z nás dívá. Ale to je osud každého díla – ať již literárního, filmového, hudebního i výtvarného.. .Kolik očí či uší, tolik může být názorů a málokteré dílo je vnímáno zcela jednoznačně. Přesto za tyto připomínky za autorský tým děkuji a beru je v potaz při úvaze, jak budou vypadat další díly Českých kořenů, vzniknou-li.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012