Mezinárodní Český klub

LÉTO 2011 Ostatní česky
obálka čísla

28. březnajsme se čtenáři, autory a milými přáteli radostně oslavili 20. výročí Českého dialogu. Stalo se tak v Městské knihovně v Praze, a to za účasti posluchačů ze Švédska, ze Švýcarska, z Maďarska, z Bosny, z Ruska, z Austrálie, z USA, z Moravy a Čech.

Kromě promítání vzpomínkových fotografií a opravdového vzpomínání na některé důležité momenty z historie časopisu, přišli poblahopřát a přispět do programu vydavatel a novinář Alexader Tomský, naše přední autorka dr. Jana Volfová, zpěvačka Jana Koubková, muzikanti Jakub Zahradník a Tomáš Víšek, šéfredaktorka Akademického bulletinu Marina Hužvárová, která deset let pracovala pro Český dialog, zástupci Čs. rozhlasu Stanislava Dufková, ředitel zahraničního vysílání dr. Miroslav Krupička, redaktorka Milena Štráfeldová, redaktorka Jarmila Lakosilová, představitelka hnutí Na vlastních nohou, které pomáhá dětem, Běla Jensen, legionář Jan Horal a mnozí další milí hosté.

Od přátel, kteří se nemohli ten večer zúčastnit, jsme dostali krásné e-maily a dopisy s přáním všeho dobrého do budoucna. Od novináře Jiřího Ješe, písničkáře a všeuměla Josefa Fouska, od ředitelky Krajanského festivalu Věry Doušové, od Libri prohibiti, od novinářky a grafičky Libuše Hubičkové, od předsedy Senátní komise pro krajany Tomáše Grulicha a tajemnice Broni Hegrové, od Aleše Fuchse z nakladatelství FAUN, od Jitky Seitlové, bývalé předsedkyně Senátní komise pro krajany a nyní zástupkyně ombudsmana. Všem děkujeme.

Jana Koubková napsala:
20. výročí Českého dialogu svědčí o neuvěřitelné výdrži Evy Střížovské, která nemajíce nikdy potřebnou finanční jistotu, přesto ČD vychází a funguje. Že se jí to 20 let daří, zaslouží si, aby všechny klobouky světa byly smeknuty na počest a v úctě. Ten dia-log mezi námi v Čechách a mezi Čechy v emigraci je velmi důležitý. Vzájemně se informovat, komunikovat. I já se díky ČD octla ve světě a moc si toho vážím. Za vše chci poděkovat a popřát hodně sil a energie do dalších let. Srdečně zdraví Jana Koubková a KEEP SWINGING!

Jana Volfová napsala:
Dvacáté narozeniny

Pro člověka nejkrásnější věk jeho mladosti. Pro časopis Český dialog příležitost k setkání s řadou milých, přátelských lidí. Jednak z řad čtenářů, příznivců, přispěvatelů, předplatitelů a vůbec všech, kteří se někdy s obětavou, laskavou šéfredaktorkou a zakladatelkou časopisu setkali. Vedle ní tam byla Martina Fialková a řada dalších, kteří nezištně pomáhají s činnostmi, kterých je třeba, aby časopis nejen spatřil světlo světa, ale dostal se ke svým čtenářům v různých koutech naší planety.
Mezi řadou těch, kdo do Městské knihovny na Mariánském náměstí přišli, zahřála jejich srdce výtečná zpěvačka Jana Koubková, stejně jako hudba Jakuba Zahradníka a Tomáše Víška. K příjemné atmosféře přispěl s lehkým humorem i nakladatel a politolog pan Alexander Tomský a řada dalších.
Já jsem se poprvé setkala s Evou Střížovskou na podzim roku 1997. Tehdy se, mně zeptala, jestli bych nechtěla pro naše krajany psát o dějinách jejich rodné země, kterou před lety opustili. Začala jsem léty končícími osmičkou, které byly pro naše země často osudové. Časem jsem poznala díky tomu řadu pozoruhodných lidí.
Co mě celých dvacet let naší svobody znepokojuje je to, jak se nejen někteří jednotlivci, ale i řada reprezentantů země ke krajanům chovají.
Pěkný vztah krajanů k rodné zemi a k její historii, by mohl být pro mnohé vzorem a inspirací.
Práce pro časopis, každoroční kalendář, setkávání s řadou milých krajanů je pro mne radostí a štěstím.
Všem přátelům, předplatitelům i pracovníkům redakce přeji krásné letní dny a přidávám, jak je mým zvykem, pár veršíků, tentokrát od J. Lírové:
V malované truhle příběhy leží,
v provoněném prádle babička je balí do něhy
a my je rádi posloucháme...

18. dubna jsme v témže místě připravili pořad s našimi i exilovými spisovateli. Byli to Michal Procházka (Austrálie – Zpověd ´únosce letadla) a Blanka Forstová (Německo – Pražské legendy). Večer doplnila poezií jedna z kmenových spolupracovnic časopisu, básnířka Olga Szymanská.
Na další setkání se těšíme koncem června s Barbarou Semenov a s Jaroslavem Kovaříčkem z Austrálie, MvDr. Slávou Trombikem z Nového Zélandu, dr. Jaroslavem Skálou z Kanady, Lindou Vlasak a Annou Balev z USA a dalšími zajímavými osobnostmi.
Sledujte program našeho Mezinárodního českého klubu, nejste-li jeho členy, můžete se jimi stát.

23. května
V příjemném prostředí Malého sálu Městské knihovny v Praze měla 23. května přednášku naše afrikanistka dr. Marie Imbrová. A to na téma OD TENGENENGE K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM, kterou připravila ze svých zážitků a cest. Přestože zaměření přednášky mělo být cestopisné, nejvíce pozornosti více než šedesáti posluchačů si získaly její aktivity v sochařské komunitě v Tengenenge, kterou dr. Imbrová podporuje již řadu let, a v posledních třech letech se zaměřila na výstavbu místní školky, obstarání rodných listů předškoláků a podporu vzdělávání v této komunitě všeobecně. Více na www.tengenenge.cz.
V sále byla přítomna i jedna z dobrovolnic, která se projektu dr. Imbrové zúčastnila, a po skončení přednášky se diskutovalo o této formě pomoci ještě v předsálí. Redakce Českého dialogu je oprávněně hrdá, že přispívá k šíření povědomí o těchto nevládních aktivitách v Zimbabwe, a bude je nadále podporovat.
Výtěžek z prodeje drobných suvenýrů ze Zimbabwe, ve výši 1200 Kč, dr. Imbrová jako vždy převedla na konto Klubu na financování platů místní učitelky angličtiny.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012