Škodlivé dioxiny i ideologie

LÉTO 2011 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Náš čtenář Ivan Trefný, krajan žijící ve Švédsku, se v dopise redakci velmi obsáhle vyjádřil k několika článkům jarního čísla ČD. K rozhovoru s Ivanem Hoffmanem (Vybrali jsme pro vás – str. 6) mj. poznamenává, že v „detailech, jako jsou drobné chemické přísady v potravinách, začínají naše velké problémy, přechod k těm větším hříchům je už jenom pozvolný a nepozorovatelný. Vždy se jedná o sníženou hranici zodpovědnosti a empatie vůči druhým... Kde leží hranice mezi malou nepočestností a velkou krádeží? Na konci už bude cynismus gigantických rozměrů: dej sem všechno co máš. Po onom konečném kolapsu, kdy hromadný zločin bude i legalizován zrůdným režimem, na nás nebesa svrhnou zpátky najednou všechnu naši dřívější špatnost“.

U článku o učitelce a poslankyni za KSČM Mgr. Martě Semelové (Rudá učitelka – str. 8) se pan Ivan Trefný pozastavuje nad některými jejími výroky, jako „Gottwald pro mě znamená perspektivu toho nejlepšího pro český národ, někteří se dnes bojí jeho myšlenek, jeho činů“. Uvádí, že v tom komunistickém Československu si užil dvacet šest let a ví tudíž dostatečně dobře, co měli komunisté v úmyslu se světem i lidskou společností. Za nejhorší katastrofu, kterou se Mgr. Semelová diskvalifikovala jako učitelka, považuje její odmítání dokumentárních filmů o době komunismu pro školní mládež: snaha držet mladým lidem před očima prkno, je proti principům J. A. Komenského, mladý člověk má právo dovědět se pravdu.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012