Básně jara pro Český dialog

JARO 2011 Kultura česky
obálka čísla

Pozdní mág

Vzduch je kámen.
Pták je strom,
strom kámen...

Jsem všechno tady.
Jsem to,
odkud přicházím.
Jsem to,
kam kráčím
pěšky a pomalu,
abych o dálky se neokradl.

Voda je ryba
a ryba síť,
síť je závoj,
krajta, prsten i smaragd.
A ten je zas jenom kámen...

Tomáš Třeštík

O lásce

Ještě se tulím k tvému rameni...
Zdá se, že vypršel čas.
Nejenom voda chladem kamení;
když stojí,
děje se to snáz.

Ještě se tulím k tvému rameni
a úsměv na rtech -
dobré znamení.

Lenka Hejdová

Neříkej Miluju tě

Snídani sněz celou.
Jez dopolosyta. Pij dopolopita.
Každé sousto obřadně rozkousej.
Sníš tak jenom polovinu.

V Guinessově knize rekordů
sedí největší z největších na Zemi,
bezdomovec

má černou, bílou, žlutou, hnědou
Husí kůži.
Má žízeň a je mu zima.
Zmrzlé nohy vlastnoručně uřezané
pilkou na železo.
Nikoho nedojímají,

vlastně už je mrtev.

V knize rekordů světa leze po kolenou
neubožejší z ubohých polomrtvé již dítě.
Má hlad a žízeň.
Polovinu mu dej
ze svého oběda.
Vykopej studnu,
neříkej MILUJU TĚ.
Začni kopat.

Alena Vávrová

Vzkazuju po chlebu

Chléb je svůj vlastní hradní pán,
hospodář - kentaur za noci sedlaný.
Voní po kovářkách.
Po těch, co na klíně
kovají podkovy.
Podkovy syčící.

Milena Fucimanová

Jarní ráno

Jarní Slunce
vyklouzlo z mraků
a pak vystrčilo
dlouhý nos.
Vím,
magnólie že ví...
Vyšlehuje si
postupně
a okázale všem na očích,
od špičky
sem tam po větvích
dolů
plamínky
poupat.

Věra Bartošková

Vysokým Tatrám

Až spálím svoje úpisy,
ohořelá slova zašlápnu do země;
zápasím s nebeskými převisy;
někdy i prosím: Vem si mě!

Dodnes jsem ale nekoupil jed na krysy;
i mnohem drsnější tvář,
levituje mezi jaspisy;
do ztracených stránek balí bestiář

jako svačinu dětem na cestu;
prošlapuje jim sníh, do svahu
zatlouká pomocné řetězy.

Roztáhne náruč, zastaví lavinu
údolím plných tajících ledovců.
Prošel jsem věžemi Velké Svišťovky.

Vladimír Stibor

Básně v Brně

Šel jsem nakupovat takové prozaické věci,
jako jsou kalhoty
a nádobí - koráby kuchyňské alchymie.
Že by v tuto letní dobu
ve městě na kost vyprahlém
prodávaly básně,
to mne ani ve snu nenapadlo.
A přece na Jánské ulici
v obchodě zvaném FLORA
na černé tabuli se skvěla
básnická nabídka dne:
PROSO
SÍTĚ PROTI PTÁKŮM
SÉPIE.
A mně se zazdálo,
jako by tudy právě před chvilkou prošel
František Halas.
I řekl jsem si nahlas:
Ptáček času bije křídly v mé hrudi
a živůtek má celý červený,
ale básně
básně navštěvují Brno.

Ivo Odehnal

Samaritánka

Potrestá mě
snímáním světel v dálce;
řekne Drahoušku,
jsem již z třetí generace
morálních urážek i pouští,
bezděčných stínů,
nosičů beznohých,
k nimž se nikdo neskloní.
Potrestá mě,
jak by se jednalo
o hrst trnů nedaleko zápraží,
zvedne ruku,
rozetře ozvěnu
kolem mých rtů.
Nakonec zmizí;
tisíckrát políbený klín
pozvedne k ústům.

Vladimír Stibor

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012