Jeden svět 2011

JARO 2011 Kultura česky
obálka čísla

13. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT se uskuteční v Praze 8. - 17. března 2011, v průběhu března a dubna proběhne v dalších 34 městech po celé České republice. Výběr z filmů Jednoho světa bude prezentován také v Bruselu. Na festivalu bude uvedeno 107 dokumentů z téměř čtyřiceti zemí celého světa, a to jak v soutěžních, tak v tematických kategoriích. Tyto filmy byly vybrány z více než 1600 přihlášených snímků.

Kromě tematických kategorií nabídne festivalový program řadu soutěžních kategorií a také doprovodný program.

Základní tematické kategorie

Tváře korupce
Filmy z hlavní tematické kategorie letošního Jednoho světa mapují fenomén korupce zejména v postkomunistických zemích. Lidé, kterým se ekonomicky dařilo již v autoritářských režimech, dokázali po přechodu k demokracii obratně využít svých kontaktů a vytěžit obrovský majetek i moc. Odvážné snímky sledují konkrétní tváře z řad této finanční oligarchie, kterým se často daří propojovat jejich ekonomický vliv s politickým a neštítí se ani mafiánských způsobů. Na výběru filmů a pořádání debat Jeden svět spolupracuje s organizací Transparency International.

Věku navzdory
Stáří je tématem týkajícím se každého z nás. Ve světě, v němž dominují hodnoty jako zdraví, mládí a krása, se však potřeba zabývat se nejzazší etapou lidského života upozaďuje. Dokumenty v této kategorii představí příběhy osobností, které vedou navzdory věku plnohodnotný život, naplněný potřebou účastnit se na chodu společnosti, pracovat či bavit se. Snímky ukazují také další sociální dimenze vztahující se k věku - přístup rodinných příslušníků k zestárlým mužům a ženám či možnosti, které mají v každodenním životě. Jak moc s nimi počítáme a jaký prostor jim dáváme?

Ekologické výzvy
Jeden svět společně s Hnutím DUHA na filmech z této sekce ukáže, jak významný je individuální přínos k ochraně životního prostředí a jak velkou roli v ní dokáže sehrát občanský aktivismus. Témata filmů budou reflektovat také problematiku přechodu na obnovitelné zdroje energie, odvrácenou stranu čínského ekonomického zázraku, ale také možnosti recyklace odpadu a cenných přírodních surovin. Filmy a besedy představí, jak se může změnit energetický metabolismus průmyslových států, doprovodné akce se pak zaměří na praktické rady pro zodpovědnější přístup společnosti i jednotlivců k životnímu prostředí.

Ženským hlasem
Do této kategorie jsou zařazeny filmy o ženách, které se snaží bojovat za svá práva a musí čelit nejrůznějším problémům, ať už jde o domácí násilí nebo traumata z války. Témata filmů přibližují také snahu skupiny žen prosadit si v patriarchální kultuře právo na sport, poukazují na problematiku rodinných vztahů a také představují silné ženy, pro které je aktivní přístup i přes vážné komplikace naprostou samozřejmostí.

Non Comm
Krátké sociální spoty o lidských právech a sociálních tématech se opět vrací do jednosvětového programu. Pro letošní rok se podařilo získat přes 70 spotů z desítek zemí celého světa zabývajících se nejrůznějšími aktuálními tématy, ať už jde o domácí násilí, užívání drog včetně těch legálních, rasismus či životní prostředí. Divácky vděčné a často velmi vtipně zpracované spoty budou k vidění nejen před filmy, ale i na online speciálu na internetových stránkách ČT.

Cesty ke svobodě
Kategorie přináší příběhy lidí, jejichž svobodu oklešťují války, politický režim či chudoba. Filmy se zaměřují na válečné oblasti, kde je cesta ke svobodě zároveň otázkou přežití. Věnují se současně trnitým okolnostem, jež doprovází přechod k demokracii v postkonfliktních zemích a zdůrazňují roli mladé generace, která vzdoruje autoritářským režimům například na poli svobodného uměleckého projevu. Lidská svoboda je ve filmech tematizována také v ryze osobním kontextu jako neoddělitelná součást odpovědnosti.

Panorama
V sekci Panorama představíme již tradičně mezinárodně uznávané dokumentární filmy, které byly s úspěchem uvedeny na zahraničních festivalech v loňském roce. Jde o filmařsky i tematicky velmi kvalitní snímky, které v řadě případů posbíraly prestižní festivalová ocenění.

České dokumenty
V této stálé kategorii již tradičně představujeme českému publiku i zahraničním hostům vybrané české dokumenty natočené v uplynulém roce. Některé z nich budou na festivalu uvedeny ve světové premiéře za osobní účasti jejich tvůrců.

Člověk v tísni uvádí
V letošním roce poprvé představíme v samostatné kategorii dokumentární snímky produkované organizací Člověk v tísni. Tvůrci těchto filmů dokumentují práci Člověka v tísni jak v krizových oblastech světa, jako je Etiopie či Afghánistán, tak v České republice.

Krátké filmy
Každý rok se na Jeden svět přihlásí několik stovek krátkých dokumentárních filmů. Ty nejlepší z nich, a to jak po obsahové, tak i formální stránce, uvedeme ve společných blocích nebo v kombinaci s tematicky příbuznými celovečerními snímky.

Projekce pro školy
Také letos nebudou v programu chybět projekce dokumentů konané v dopoledních hodinách pro studenty a studentky základních a středních škol, které se proběhnou ve všech festivalových městech. Pro mladší diváky jsou připraveny tři bloky krátkých dabovaných filmů, starší diváci se mohou těšit na hodinové dokumenty. Mladší diváci se seznámí s osudy dětí žijících v Evropě, ale také v Chile nebo Afghánistánu. Starší pak zavítají mimo jiné do běloruského Svobodného divadla, do deštných pralesů Latinské Ameriky, seznámí se s mladou HIV pozitivní Afričankou Thembi nebo s Liugim, mladíkem s Downovým syndromem. Hlavními tématy filmů letos budou chudoba, dětská práce, přijímání jinakosti, život s hendikepem, životní prostředí či nedemokratické režimy. Slučujícím prvkem jsou jako vždy dětská práva na celém světě. Většina filmů představí mladým divákům vrstevníky a jejich životní příběhy. Po projekci filmu bude vždy následovat diskuze, u starších žáků s odborníkem na danou problematiku.

(Pořádá organizace Člověk v tísni, o.p.s.)
Více na www.jedensvet.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012