Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se představuje

JARO 2011 Kultura česky
obálka čísla

Jedním z nejlepších symfonických těles v České republice je bezesporu již dlouhodobě Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Jeho domovským koncertním sálem je nádherná Smetanova síň Obecního domu. Náš časopis sleduje vynikající výkony orchestru zejména v posledních několika letech. Jsme proto rádi, že na této stránce a i v dalších číslech letošního ročníku můžeme ve spolupráci s FOK přinést více informací a pozvánek na hudební události také pro Vás.

Nejprve si ale připomeňme alespoň krátce historii orchestru, počínající se rokem 1934. Jeho zakladatelem byl dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Činnost nového tělesa vymezil tehdy slovy Film-Opera- Koncert, která se ve zkratce F.O.K. stala součástí názvu orchestru. Díky nahrávání hudby k většině českých filmů 30. let a pravidelným vystupováním v živém vysílání Československého rozhlasu vešel Orchestr F.O.K. ve známost a byla zajištěna jeho ekonomická existence. To umožnilo postupný rozvoj koncertní činnosti, jejímž hlavním protagonistou byl od samého počátku Dr. Václav Smetáček. Dokázal ve velmi krátké době vybudovat z orchestru velké symfonické těleso schopné umělecky plně obstát v silné domácí konkurenci. Orchestr vedl od roku 1942 celých 30 let. Během jeho působení na pozici šéfdirigenta dosáhl vysoké interpretační úrovně a mezinárodního renomé.

Po II. světové válce vedení orchestru usilovalo, aby se jeho zřizovatelem stalo město Praha. To se zdařilo až od roku 1952, čímž Praha podobně jako jiná evropská města, získala vlastní reprezentační koncertní těleso. Tradiční zkratka je zachována, nový název orchestru zní: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. V roce 1957 vyjíždí orchestr na svá první zahraniční turné a zahajuje tak své působení i na mezinárodní scéně.

Po odchodu dnes již legendárního V. Smetáčka byli šéfdirigenty Ladislav Slovák, Jindřich Rohan a Jiří Bělohlávek, jehož působení tvoří významnou etapu z hlediska intenzivního uměleckého rozvoje tělesa. Po něm zde působili Petr Altrichter, Martin Turnovský, Gaetano Delogu, Serge Baudo a od sezóny 2006/2007 Jiří Kout, čestným dirigentem je Serge Baudo. Dlouhodobě spolupracovali s FOK také Václav Neumann, Zdeněk Košler a Vladimír Válek.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK hostoval téměř po celé Evropě, opakovaně v Japonsku a USA i v dalších vzdálených zemích. Pod nynějším vedením Jiřího Kouta, který působil mnoho let v emigraci (žije ve Švýcarsku), a má skvělé mezinárodní renomé, orchestr dostal nový impulz a dosahuje pravidelně excelentních výkonů, zcela srovnatelných s mnoha prestižními zahraničními tělesy. Znát je to dobře i z krásných nahrávek, které vznikly v poslední době právě pod šéfdirigentskou taktovkou Jiřího Kouta.

Maf

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012