215. Výročí NG: Nová expozice

JARO 2011 Kultura česky
obálka čísla

Národní muzeum a Národní galerie v Praze vytvořily ze svých sbírek novou stálou expozici UMĚNÍ STARÉHO SVĚTA. Představuje velké kultury starověku. Praha jí nabízí až dosud chybějící výstavní článek o umění nejstarších světových kultur.

KONCEPCE

V Paláci Kinských se setkávají světové kultury Evropy, severní Afriky a Asie, které byly Evropanům přístupné již před objevením Nového světa. Koncepce se vymyká dosavadním prezentacím velkých kultur dávnověku. Dokládá jejich vzájemný vliv, přesah starobylých výtvarných tradic do současnosti. Souvislost stejného časového základu z pradávných dob. Na úsvitu civilizací Předního východu, Egypta, Řecka, Etrurie a Říma pevný základ pro kulturní vývoj celé éry. Vědomí, že kultura největší asijské země Číny, patřící mezi velké civilizace starověkého světa, jako jediná žije dodnes. Nesrovnalosti v propojení umění Evropy a Asie jsou zdánlivé. Kolekce ze sbírek Národního muzea (2. patro) a Národní galerie (1. patro) se sice skládá z muzejního a starověkého fondu a proti nim jakoby stojí fond galerijní, především pak novověký, přesto působí jednolitým celkem. Výtvarné paralely v tvarosloví, ornamentech i stylizaci artefaktů ji spojují jako nit Hedvábné cesty. Umění Antiky, Orientu od renesance až do současnosti jsou důležitým zdrojem inspirace pro soudobé evropské umění.

UMĚNÍ STARÉHO SVĚTA

Umění starověkého Středomoří (2. patro) v devíti sálech otevírá expozici Starověkými kulturami nilského období ústředními objekty: rakví hodnostáře Hara, sochou princezny Chekeretnebtej, bronzovou sochou bohyně basket v podobě kočky, bronzovou schránkou pro kočičí mumii, torzem sochy hodnostáře. Umění kultur Předního východu s nejstaršími klínopisnými památkami prezentuje starověkou Mezopotámii, starou Sýrii a Foinikii s dominantními kamennými torzy soch syrského římského období. Z oddílů Umění Kypru a egejské oblasti, Řeckého umění geometrického a archaického období, Řeckého umění klasického období a helénistického umění, Etruského a římské umění určitě zaujme socha Bohyně Nemesis, stříbrné rhytón s koňskou hlavou či terakotové plastiky žen v chitónech, velká malovaná amfora s pásy zvířat v etrusko-korinském stylu či Podobizna mladé dámy.

Umění Asie (1. patro) ve třinácti sálech je historicky členěno jako část antická. Starověké čínské umění nabízí nejstarší památky neolitu a bronzových kultur Šang a Čou, krásnou trojnožku ťing i spony ve zvířecím stylu. Čínské hrobové umění mj. mimořádné exempláře Stojícího a Pasoucího se fergánského koně. Tři proudy Buddhistického umění (mahajána, hinajána, vanžrájána) se společnými rysy i odlišnostmi v ikonách, sochách: Stojící bohyni milosti Kuan-jin aj., líbeznou bódhisattvu Kuan- ji v královské pozici, v taoistické malbě Nesmrtelného Lü Tung-pin. Přes Buddhistické umění tibetské oblasti s mandalami, božstvy a motivem kola času dojdeme k Umění jižní a jihovýchodní Asie s pískovcovou hlavou Buddhy (se záhadným Khmerským úsměvem), listem s portrétem Dívky s dlouhými vlasy aj. artefakty. Japonské buddhistické umění září oltářem s trojicí buddhy Amidy, ikonou bódhissattvy milosrdenství Kannon s tisíci rukama. Projdeme vývojem Dekorativního umění dálného východu. V Čínské a japonské keramice najdeme nejstarší exponáty asijské kolekce v podobě neolitických nádob se spirálovým ornamentem, vzácný seladonový podhlavník s rytým ornamentem, porcelánové figuríny japonských krasavic. Sbírka Čínského a japonského malířství, kaligrafie a grafiky (každé čtvrtletí obměňována) nabízí 1570 čínských svitků, listů alb s například mistrovským Portrétem literáta jako rybáře či Kráskou spravující rybářské sítě. Umění islámské oblasti skýtá pozoruhodnou kynickou keramiku i bronzové tauzované vykuřovadlo. Rozměrná mimořádná olejomalba Pár milenců (z Íránu - 19. století) celou asijskou část uzavírá.

NAVÍC

Umění Koreje je instalováno v sále pro speciální výstavy. Až na výjimky bylo zapůjčeno z Národního muzea Koreje v Soulu, neboť v českých sbírkách není takřka zastoupeno. Symbolem železné mísy s korejským výsostným znakem monády s inslejemi v mosazi a stříbře nejlépe ukazuje excelentní keramiku a umění kovu. Přispělo zápůjčkou, s premiérou pro výstavu asijského umění na Zbraslavi. Také vrcholné exponáty nahradilo replikami a darovalo Národní galerii v Praze. Spatříme zlatou korunu a zlatý pás království Silla, korejský národní poklad č. 188 a mnoho jiných skvostů. Praha je také jediným středoevropským městem, kde se můžeme s korejským uměním setkat.

Japonská skulptura a Korejská keramika (2. patro) jako hmatová expozice je inspirací k výtvarnému ateliéru pro tématické pořady a výtvarné dílny.

Knihovna Sbírky orientálního umění NG (1. patro) skýtá přes 4000 knih a časopisů o mimoevropském umění.

Stálá expozice NG Umění Starého světa - Palác Kinských od 4. února 2011.

O. Szymanská
dle tiskových materiálů

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012