Měli jsme armádu dříve, než republiku

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

V Malém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze se letošního 26. listopadu promítal film o československých legionářích v Rusku, Nahodilá armáda. Shlédlo ho 110 lidí všeho věku.

Československé legie vznikaly od roku 1914, kdy necelý měsíc po vypuknutí první světové války čeští usedlíci v Rusku založili 20. srpna oddíl Česká družina. O rok později přešel k České družině celý pluk (28. Pražský) a její počet vzrostl na tisíc mužů. V roce 1917 měla Československá brigáda (z České družiny vzniklá) už tři pluky, čítající ke čtyřem tisícům mužů. V závěru své anabáze na 60 000 našich legionářů obsadilo dlouhou Transsibiřskou magistrálu. V poutavém filmu mnozí diváci zajisté poznali svého dědečka nebo strýce. Byli tam, celých několik desítek tisíc mužů, kteří s Masarykem založili v roce 1914 armádu, aby o čtyři roky později mohlo vzniknout svobodné Československo.

Ačkoliv jde o film dokumentární, je napínavý a vzrušující, jako nejlepší detektivka. Tvůrci předložili publiku záznam velmi živý, jakoby točili v reálu. S pomocí českých i amerických odborníků, historiků a poradců a s využitím stovek fotografií z archivů a rodinných sbírek jej deset let připravovali dva zapálení Američané s českými předky, Bruce Bendinger a John Iltis. V dokumentu dokázali v hodinové zkratce velice výstižně shrnout celou ruskou anabázi československých legionářů od spontánního vzniku české Družiny, jejíž příslušníci také drželi osm vagonů ruského zlatého pokladu, až po problematickou cestu kolem světa domů. Legionáři úspěšně odrazili útoky německých i ruských armád, nádherně bojovali u Zborova, obsadili Transsibiřskou magistrálu a zabránili tak bolševické vládě přesunout síly do Evropy.

vsazeny do souvislostí se vznikem Československa, pro nějž bylo spontánní vytvoření armády zásadní a určující. Dokument nabízí jedinečné záběry legionářských vojsk, vojenské techniky, prostředí, v němž se vojska pohybovala a operovala, vypráví jejich historii. Historici i potomci účastníků naší největší historické anabáze příběh poutavě popisují, doplnili film mapami, znázornili pohyby německých a ruských armád a Československých legií. Film je dabovaný do češtiny. Ubíhá svižně, nic podstatného nechybí.

Ve vzrušené diskusi s historičkou Janou Volfovou a publicistou Zdenkem Reimannem po skončení promítání padaly dotazy na možné pokračování filmu v dalších dílech. Mladí chtěli vědět více o hrdinných legionářích, starší zase o dějinných souvislostech. Film je horkým kandidátem na titul Nejlepší dokumentární film světa a patří do filmotéky každého Čecha, v zahraničí i doma.

Vznik filmu podpořila pivařská společnost Anheuser-Busch (Budvar, Budweiser), různé americké nadace, například rodiny Crane (financovala vznik legií v Rusku a Epopej Alfonse Muchy), Madalain Allbright, Čechoameričané a Sokol v Chicagu, a jiní. České společnosti finanční podporu odmítli; například národní podnik Budvar České Budějovice se nechal slyšet, že „podporuje jiné věci.“

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012