Mezinárodní český klub

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Milí přátelé,
Mezinárodní český klub jako instituce, která vám i nám umožňuje osobní setkávání, pokračuje a pro své členy i přátele připravuje další zajímavé programy i v roce 2011

Rádi vás o nich budeme informovat všemi dostupnými způsoby, a to:

  • mailem (známe-li jej na vás)
  • na našich webových stránkách (pod záložkou MČK nebo také v Aktualitách)
  • prostřednictvím letáčků a písemně v dopisech, budou-li nám stačit prostředky na poštovné
  • s vaší pomocí (budeme rádi, když budete pozvánky přeposílat dále)

Aby činnost klubu (a chod miniaturní redakce, jako místa pro setkávání a naši práci) mohla být zachována, prosíme, staňte se PLATÍCÍMI ČLENY MČK. Každoročně k tomu sice vyzýváme, členské příspěvky, které jsou dobrovolné, se nám však bohužel scházejí v zanedbatelné výši.

Jejich doporučená výše na rok je 500 Kč, ale může to být jakkoli. Zaplatit lze v naší redakci, při kterékoli z akcí na místě anebo převodem na náš účet. Při platbě na účet prosím uveďte vaše jméno.
Číslo účtu: 1101034001/5500
Peněžní ústav
Raiffeisenbank a.s.

Přihlášky do klubu najdete také na našem webu www.cesky-dialog.net pod záložkou MČK, stejně jako klubové akce. Přihlášku vám rádi předáme k vyplnění i v naší redakci.

Hovory bez hranic v roce 2011

Pro první sérii našich besed jsme dostali následující termíny: První dva mají již také jasný program.

pondělí 31. ledna od 19 h. (výjimečně pozdější začátek)
Michaela Košťálová a její Nepálčata, aneb jak pomoci dětem v Nepálu ke vzdělání

Novinářka, fotografka, zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení Nepálčata Michaela Košťálová strávila v Nepálu jako dobrovolnice půl roku. Situace tamních dětí, které mají téměř nulové možnosti získat jakékoli vzdělání, ji nenechala klidnou. Říká: Víme, že nespasíme svět, ale nesmíříme se s tím nedělat nic.

Přednáška s promítáním kvalitních fotografií vás zavede do podhůří nejvyššího pohoří světa, majestátního Himálaje.

pondělí 28. února od 17 h. České kořeny ve Švýcarsku – premiéra již druhého z řady dokumentů cyklu České kořeny, na jehož natáčení a výrobě se podílí Mezinárodní český klub.

Slavnostní premiérové promítání se uskuteční opět za přítomnosti autorů (za MČK Martina Fialková, za Kam Studio Kyjov Tomáš Kubák, Veronika Hollerová, Zdeněk Polášek). Pozváni budou i hosté ze Švýcarska a premiéru by mělo zaštítit Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze. Více o chystané premiéře se dozvíte níže.

pondělí 28. března od 17 h. 20 let Českého dialogu - velká beseda s autory i čtenáři

pondělí 18. dubna od 17 h. – host v jednání

pondělí 18. dubna od 17 h. – host v jednání

Všechny Hovory bez hranic se konají v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, v malém sále.

Další akce

Závěrečný koncert z cyklu Hudba bez hranic ke 20. výročí Českého dialogu úterý 8. března od 18 h.

Eva Henychová (kytara, zpěv) - intimní večer s písněmi z nového CD Sinaj zpěvačky a zároveń autorky a kytaristky s niterným projevem křehké krásy.

Koná se v Kulturním
a vzdělávacím centru Židovské
obce v Maiselově ulici 3, Praha 1.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012