Jana Volfová - Českých dějin hrátky ošidné

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

LEDA, 336 s., 249 Kč, ISBN 978-80-7335-157-1, www.leda.cz
Historie hrou - tak by se asi nejstručněji dala charakterizovat tato kniha vážných i méně vážných příběhů z českých dějin. Při její četbě si uvědomíme, že dobové kulisy se mění, vědecký a technický pokrok postupuje stále rychleji, ale víceméně beze změny zůstávají lidské ctnosti a nectnosti, láska a nenávist, touha po moci a bohatství, věčný boj dobra se zlem...

Autorka třiašedesáti poutavých vyprávění - portrétů osobností, krátkých příběhů o důležitých nebo něčím pozoruhodných událostech z českých dějin - je historička, vyniká znalostí faktů, umí je ale podat čtivě, často s nadsázkou, vtipem, s osobním zaujetím, umí hledat a nacházet souvislosti.

Čtenáře nejen pobaví, ale přivede ho i k zamyšlení nad lidskými osudy v měnících se kulisách dějin, od bájné minulosti až k realitě 20. století. Čtvrté vydání své knihy Volfová obohatila o devět příběhů, z nichž se mj. dovídáme, proč nevznikla velká říše západních Slovanů, kdo byl prvním bigamistou na českém trůně, jaký vlastně byl první profesor češtiny, buditel F. M. Pelc; zaujmou ale třeba i medailony věnované Bedřichu Smetanovi a Jiřímu Šlitrovi. Výtvarnice Ludmila Lojdová dodala do knihy další originální ilustrace. I ti, kdo už knihu znají z dřívějších vydání, se tedy mají na co těšit.

Knihu naší milé autorky si můžete vyžádat k zaslání i z naší redakce (a i jiné knihy) a to dokonce se slevou. Informace na e-mailu: cesky-dialog@seznam.cz

(lak)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012