Česká škola v Čechohradě stoletá

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Jediná, dnes už historická, budova české školy z roku 1910 (České centrum) v Čechohradě na Ukrajině oslavila v září 100. výročí svého založení. Československý ústav zahraniční zaslal jako dar učebnice a další pomůcky.

Pozvání na oslavy do původní české vesničky, založené v roce 1869 přistěhovalci z Čech, přijali a za dětmi a krajany přijeli Antonín Murgaš, generální konzul ČR v Doněcku s manželkou, Jan Kuchař, pracovník konzulárního úseku GK a Věra Němcová, vedoucí sekretrariátu GK.

Generální konzul popřál Českému centru, aby mělo stále hodně šikovných, bystrých a ochotných žáků, pochválil děti za propagaci práce školy a vzornou reprezentaci spolku Čechohrad v Melitopolské oblasti akcemi pro rodiče, krajany a širokou veřejnost a jménem předsedy Československého ústavu zahraničního Jaromíra Šlápoty jim předal dar ČSÚZ – učebnice, knihy, slovníky, leporela, dětská říkadla a pohádky, pohádky s puzzle, omalovánky, hry pro nejmenší, dětský elektronický klavír, psací potřeby, reklamní dárky apod. Nejnovější sadu čítanek pro dětské čtenáře poslala také paní Novotná ze Státního pedagogického nakladatelství Praha a dětské ilustrované slovníky z nakladatelství Fraus pan Lukavský, úřadující místopředseda Společnosti přátel národů východu.

Budova staré české školy se za posledních dvacet let změnila k nepoznání. Díky vydatné finanční pomoci MZV ČR prošla od základů velkými stavebními úpravami a každoročně přicházejí další peníze z Čech na drobné či větší opravy. Poslední velkou investicí byla letos v červenci výměna oken.

Bývalí žáci přišli zavzpomínat

Během Týdne otevřených dveří přišla řada lidí, kteří už v Čechohradu nebydlí, ale do školy chodili a rádi si připomněli svá školní léta. V muzeu centra se seznamovali s historií školy, k vidění byla vysvědčení krajanů, fotografie, dokumenty. Velkou pozornost vzbudil seznam pedagogů za celou dobu její existence. Na besedu pamětníků přišli starší krajané. Mnozí z nich vzpomínali na staré lavice, své místo ve třídě a obdivovali současný moderní nábytek a množství pomůcek ve třídě. Na slavnostním shromáždění, které natáčela Záporožská televize, vystoupil tradičně dětský pěvecko- recitační soubor Skřivánek s písničkami o Čechohradu a českými básničkami a velký úspěch sklidil dramatický soubor nejmenších dětí Čechohrádek s pohádkami o Červené Karkulce a Popelce.

Nejstarší krajankou, která zavítala do Českého centra, byla rodačka zČechohradu, osmaosmdesátiletá Jarmila Přibylová, žijící v nedalekém Melitopolu. „Již za tři roky od příchodu, v roce 1872, postavili přesídlenci v samém středu obce první českou školu. Stála na místě dnešní budovy Českého centra a vyučovalo se jen čtení, psaní bez pravopisu a počty. Děti chodily do školy od pozdního podzimu do počátku jarních dnů, prakticky jen v zimním období, a vyučoval, kdo uměl“, vzpomínala paní Přibylová. „V té době měla škola kolem 50ti dětí. V roce 1907 byla ale škola z hygienických důvodů zakázána. Děti se další tři roky učily v místnosti obecního úřadu. Mezitím byla na stejném místě postavena nová školní budova. Češi za ni zaplatili 12 000 rublů a poprvé v ní děti zasedly do lavic na podzim 1910. Ve dvacátých letech 20. st. si ještě čechohradští postavili knihovnu, ve které nashromáždili přes 300 českých knih a navštěvovalo ji kolem stovky čtenářů.“

Čas jako by se zastavil. Krajanům se vybavovaly vzpomínky, léta učení i to, jak neposlouchali učitele. Největší hloučky postávaly před starými fotografiemi, které dnes jsou velkou vzácností. Krajané byli pyšní na to, co je česká škola naučila. Všude se živě diskutovalo a vzpomínalo. A k tomu vyhrávala česká dechovka a někteří z dříve narozených si i zatancovali. Děti rozdávaly upomínkové předměty, které vyrobily na sobotních workshopech. Ve třídě i na chodbě byly rozmístěny výrobky současných žáků Českého centra.

Pro děti bylo v týdnu připraveno zábavné odpoledne s loutkovou rodinkou Spejbla a Hurvníka (Divadlo S+H oslavilo letos 80 let), dětská pouť, sportovní odpoledne, vycházka kolem Čechohradu s hledáním „pokladu“, barevná zábava s malováním na chodníku, vystoupení čechohradského dětského folklórního kroužku Vonička a celá řada dalších aktivit.

Oslavy se zkrátka vydařily. Za uplynulých 20 let existence České kulturní osvětové společnosti Čechohrad a 11 let výuky českého jazyka se České centrum stalo neoddělitelnou součástí života obce. V Čechohradu dnes vyučují českému jazyku učitelé vyslaní z České republiky. Někteří z jejich žáků pak pokračují ve studiích na českých vysokých školách, kurzech českého jazyka nebo si v ČR hledají práci. Pro českého učitele je potěšitelné, že bývalí žáci školu často navštěvují a vzpomínají na ni rádi. Jejich návštěvy, vyprávění a vzpomínky jsou důkazem, že práce nebyla a není marná.

A na závěr pozvánka pro všechny zájemce z celého světa. Budete-li chtít navázat s čechohradskými dětmi a krajany kontakt, napište. Budete-li chtít přijet, přijeďte. Jste srdečně zváni a budete vítáni. Dveře našeho Českého centra v Čechohradě jsou Vám vždy otevřené.

Eva Řezníčková
učitelka českého jazyka
v Čechohradě na Ukrajině

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012