Dvě významné krajanské organizace na obou stranách Atlantiku navázaly spolupráci

9-10 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Podle informací českého ministerstva zahraničních věcí žije ve Spojených státech amerických přes 1 milion 900 tisíc a v Kanadě 120 tisíc občanů českého původu. V Severní Americe existuje tedy největší komunita krajanů ve světě. Udržovat s nimi kontakt je nesmírně důležité jak pro Českou republiku, tak i pro samotné krajany a jejich potomky.

Česká organizace Nadační fond Dotek a severoamerická organizace Czech North American Chamber of Commerce & Culture Inc. se rozhodly spolupracovat při propagaci a případné koordinaci akcí českých umělců v USA, Kanadě a výhledově i v Mexiku.

Hlavním cílem Nadačního fondu Dotek (www.dotek.org), který sídlí v Praze, je podpora vzdělávacích a sociálních programů. Významnou součástí jeho aktivit je i podpora rozvoje vztahů mezi Čechy a Slováky žijícími v zahraničí a institucemi v České republice a na Slovensku.

Nadační fond Dotek se rozhodl např. podpořit českou národní identitu při znovuotevření zrekonstruované České národní budovy v New Yorku, která byla v minulosti centrem československého krajanského života v New Yorku a stala se významným symbolem působení Čechů v USA. Ve spolupráci s významným českým fotografem Georgem Ksandrem se podílel na jeho vnitřní výzdobě. Od znovuotevření v roce 2008 se „Bohemian National Hall“ stal opět hlavním centrem českého kulturního života v největším městě USA.

Velmi významnou součástí činnosti fondu Dotek je provozování krajanských webových stránek www.krajane.org. Tyto stránky mají kulturně společenský charakter a jsou určeny pro informaci a vzájemnou komunikaci krajanů. Jejich cílem je podpořit vztahy mezi jednotlivými krajanskými komunitami a přispět k udržování kontaktů s jejich původní vlastí.

Obdobně Česko-severoamerická komora pro obchod a kulturu Inc., která je registrována v USA v Atlantě a má kancelář v kanadském Torontu, podporuje od svého založení v roce 1998 obchodní styky mezi americkými, kanadskými a českými firmami. V roce 2007 její výkonný ředitel Lubomír Novotný vytvořil koordinační a propagační systém a webovou stránku, jejímž účelem je přispět k zvýšení počtu kvalitních českých koncertních a výtvarných umělců vystupujících za oceánem.

Prezidentem Česko-severoamerické komory je světoznámý český průmyslník, filantrop a vědec Karel Velan. Narodil se v roce 1918 v Ostravě, vystudoval Technickou univerzitu v Brně. Začal podnikat, ale po nástupu komunistů v roce 1948 musel odejít i s rodinou do Kanady.

V roce 1953 postavil v Montrealu první továrnu. K jeho zákazníkům patří mj. i loďstvo Spojených států. Jeho firma se specializuje na průmyslové armatury a má továrny nejen v Kanadě a USA, ale i ve Francii, Portugalsku, Koreji a na Tchaj-wanu.

Karel Velan si zachoval vřelý vztah ke své domovině. Se svojí manželkou Olgou věnovali České republice více než milion dolarů na dobročinné účely. Prostřednictvím nadace Olgy Havlové Výboru dobré vůle umožnili otevření domu pro mentálně postižené v Blansku a domova pro romské děti v Brně. S houslovým virtuosem Josefem Sukem založili nadaci na podporu mladých českých umělců. Karel Velan podporuje i studie českých lékařů v Kanadě a v USA a přispěl rovněž významnou částkou na oběti povodní na Moravě.

Karel Velan je prezidentem a hlavním sponzorem klíčového projektu Česko-severoamerické komory pro obchod a kulturu Inc., kterým je kulturně informační webová služba www.czechevents.net, se kterou nyní fond Dotek prostřednictvím služby www.krajane.org navazuje spolupráci.

Kontakt Česká republika

Jaroslav Růžek
tel. 00420 776 433 225
e-mail: info@krajane.com

Kontakt USA & Kanada

Lubomír Novotnýbr
tel. 416 929 34 32
e-mail: czechevents.novotny@gmail.com

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012