Proč máme rádi starožitnosti?

9-10 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Pan Jiří Balaš pracuje v oblasti starožitností již od svých dvaceti let. Jeho obchod v centru Prahy v Rytířské 21 poznáte podle nepřehlédnutelného bordeau výkladce, jež sklidil uznání od památkového úřadu a okamžitě se stal vzorem pro výlohy v blízkém i širokém okolí.

Jak se člověk stane starožitníkem?

Jedná se o určitý druh posedlosti, která se často projeví již v mládí. Na půdě za trámem objevíte zrezivělou šavli, z krabice na boty vytáhnete pečetní prsten či cibule po dědečkovi. Buď se nad tím ušklíbnete jako nad nudnými starými krámy anebo se dostaví pocit naprosto odlišný – vzrušení nad tím, že se dotýkáte něčeho mimořádného až tajemného, je to dobrodružství a zároveň výzva dozvědět se a vypátrat víc o dané věci. Starožitník je nezřídka dychtivým sběratelem.

Kupují vůbec lidé ještě v dnešní přetechnizované době a navíc s hospodářskou krizí v zádech starožitnosti?

Za minulého režimu po příjmu nového zboží do prodeje stávaly před obchodem fronty. Tak to už se asi nikdy opakovat nebude. Navíc po jedenáctém září a následovném nepříznivém vývoji kurzu dolaru výrazně omezili své nákupy zahraniční turisté. Takže jsme rádi, že většina našich klientů jsou Češi, kteří si doplňují své sbírky obrazů či porcelánu, vybavují historické domy dobovým zařízením či jen nakupují drobné dárky u různých příležitostí. Budete se divit, ale notorická otázka kladená často prodavači starožitností. „A proč je to tak drahé?“ může mít i opačnou variantu. Nejedna dáma zvyklá nakupovat šperky v moderním zlatnictví je příjemně překvapena cenami starožitných šperků ve srovnání s těmi novými, nehledě na nesrovnatelně vyšší kvalitu staré řemeslné práce.

Na jaký typ starožitností se zaměřujete a co zajímavého u vás může zákazník spatřit?

V y k u p u j e m e jedině za hotové, přičemž kvalitní a staré zboží má u nás přednost. Raději zaplatíme víc za hodnotný byť poškozený obraz, než abychom koupili levnou mazanici. Takto si u nás můžete koupit renesanční truhlu, jihočeský barokní pohár, autentickou halapartnu či míšeňský porcelán z osmnáctého století. A co se týče rarit, barokní cestovní lékarnu spatříte v Praze pouze v Lobkovickém paláci a – u nás v Rytířské 21.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012