Odkud jsme a proč jsme tady?

9-10 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Eileen Tlusty z Protivina, Michael F. Klimesh ze Spillvillu a Linus Voves z Ionie. Ta města leží ve státě Iowa v USA. Učíme se češtinu na letním kurzu Čeština a česká kultura, který pořádá ÚJOP UK v Praze. Strávili jsme jeden měsíc na Albertově. A proč se učíme česky? Protože máme české kořeny. Chceme, aby naše kultura existovala i dále, byla aktivní a náš život byl lepší.

V Iowě máme svou organizaci – Czech Heritage Partnership /CHP/ a Family History Documents Center/FHDC/. Zakladatel Michael F. Klimesh zorganizoval jejich činnost v letech 2002/2003 a byl prvním prezidentem. Pracuje v mnoha českých organizacích a historických sdruženích. Eileen Tlusty je víceprezidentkou a také se účastní práce v těchto organizacích. My tři jsme v hlavním výboru a jsme i ve vedení centra FHDC v Protivině.

Naše společnost spojuje ostatní regiony v severní a východní Iowě. Chceme, aby to bylo velké sdružení, které by nebylo jenom místní, ale aby spojovalo českoamerické organizace a organizace v českém domově. Nejsme velká organizace, ale je v ní hodně dobrých lidí. Jsme velmi aktivní a jsme úspěšní. Naše organizace má vlastní archiv, kde jsou uloženy dokumenty o příjezdu Čechů do Ameriky roku 1854 a o jejich životě. Hodně amerických Čechů nám dává své rodinné dokumenty do archivu. O prvních imigrantech pojednává i kniha Cyrila M. Klimeshe They Came to this Place (v českém překladu Přicházeli zdaleka). To jsou slova z dopisu Antonína Dvořáka, který napsal v dopise r. 1893. V roce 2008 byla kniha vydána v ČR a je to první historická práce napsaná Čechoameričanem a přeložená do češtiny. Pořádáme i různé oslavy. Na Masopust přijede 400 lidí, pro Den matek připravujeme bufet pro 300 lidí. Organizujeme i hudební programy – například koncert skupiny Druhá tráva z ČR nebo vánoční koncerty. Každý měsíc uskutečňujeme společná setkání a taky jezdíme na Veselé slavnosti a na přehlídky do jiných měst v Nebrasce a Minnesotě, aby lidé věděli, že existujeme.

Máme vlastní webové stránky Czech Heritage Partnership .org. Informace o nás a o Americe můžete najít také na googlu.

Eilen, Michael. Linus

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012