Sdělovací prostředky České republiky Praha

9-10 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Caracas, 7-09-2010

Dovolujeme si Vás uctivě oslovit, abychom Vás požádali o spolupráci ve věci informace a rozšíření zprávy o znepokojení české komunity ve Venezuele v souvislosti se zprávou, která se objevila ve zdejších sdělovacích prostředcích národních i mezinárodních, o uzavření velvyslanectví České republiky v Caracasu.

Toto znepokojení pramení ze současné politické situace ve Venezuele a ze stavu bezbrannosti v případě jakékoliv akce místních autorit, které mohou být vystaveni čeští občané zde žijící.

Předpokládáme, že nebyl zcela doceněn dopad tohoto rozhodnutí pro české občany žijící ve Venezuele, z nichž většina přijela do Venezuely jako emigranti po roce 1948 a vždy podporovali kulturu, obchod a českou technologii. Nyní by se mohli ocitnout ve stavu bezbrannosti v případě možných akcí místních autorit proti jejich majetku nebo omezení výjezdu ze země, tak jak se přihodilo jiným občanům evropských zemí, což vyžádalo například až zákrok ministra zahraničních věcí Španělska.

V případě, že by místní vláda nařídila zrušení venezuelských pasů, čeští občané bydlící ve Venezuele by neměli možnost odcestovat i když by měli český pas. Řešit tyto situace s itinerárním velvyslancem by nebylo snadné. Také je nutno přihlédnout k velkému množství konzulárních žádostí o vystavení dokumentů, legalizace a další. V současné době všechny konzulární záležitosti Venezuely a karibské oblasti jsou řešeny velvyslanectvím České republiky v Caracasu.

V roce 1938 po podepsání Mnichovské dohody, země světa se odvrátily od bezbranného.

Československa s následky které jsou dobře známé. Čeští občané ve Venezuele považují uzavření velvyslanectví za stejný postoj ze strany republiky k situaci osobních nejistot, právních nejistot, cenzury vyjadřování a omezování soukromého vlastnictví. Tento názor sdílí nejen čeští občané sídlící ve Venezuele, ale také nevládní organizace, stejně jako množství politických vězňů, kteří vidí v České republice maják v oblasti obrany lidských práv.

Nynější sídlo velvyslanectví se nachází ve vlastnictví republiky a tím nevznikají náklady za pronájem prostor. Jeho umístění je v jedné z nejlepších čtvrtí v Caracasu. Bylo by neodpustitelné ztratit toto sídlo, protože jednou v budoucnu až se budou znovu zařizovat kanceláře diplomatického zastupitelství, dosáhnout stejného sídla bude velmi obtížné.

Je důležité připomenout že diplomatické styky mezi bývalým Československem a Venezuelou byly navázány již v roce 1929 a během této doby čeští občané žijící zde ve Venezuele vždy šířili a podporovali českou kulturu stejně jako obchodní styky.

Se srdečným pozdravem, Vladimír Sýkora předseda, Miguel Osers mistopředseda, Tania Kislinger pokladní dohlížitel

Venezuelsko-česká asociace

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012