Nové knihy

9-10 2010 Knihy česky
obálka čísla

VĚCI, O KTERÝCH S NIKÝM NEMLUVÍM

Současné české umění, Bienále mladého umění Zvon 2005/08

Publikace uzavírá projekt, jehož etapy sestávaly z 5. Bienále Zvon 2005 a 6. Bienále mladého umění Zvon 2008. Ty nebyly pouhou dokumentací, ale odkryly východiska obou ročníků a naznačily vývoj, jímž se české současné umění ubírá. Knižní prezentace ukazuje jejich hlavní konstanty, tj. zájem o společenské otázky a jeho proměnlivosti. Vzhledem k odlišnému charakteru obou expozic: text k první je uzpůsoben dle původního členění, stať ke druhé obrazový materiál předjímá. Oba díly spojuje dokumentace s informací o jednotlivých účastnících přehlídky, s přepisy rozhovorů s nimi z obou ročníků a ukázkami dotazníků pro návštěvníky.

Vydal Agite/Fra ve spolupráci s Občanským sdružením Fra, 2010.

KRYŠTOFŮV VZDUŠNÝ ZÁMEK

Fantaskní příběh o hledání identity dospívajícího Kryštofa.

Ladislav Karpanius napsal příběh, odehrávající se v rozmezí několika let. Kryštof noc co noc přechází ve snech do jen svého světa. Zjišťuje, že místa v něm dokáže měnit. A že svými myšlenkami dokáže tvořit pouze to, co zná. Brzy však na něj doléhá tíha i odpovědnost, protože to špatně vytvořené nelze jen tak vymazat. Proto Kryštof začne ve dne číst a studovat, aby v noci ve spánku a snech mohl tvořit dobře a aby věděl, co vytvářet má. V příběhu jde o sebepoznávání: svou vrstevnatostí je určen všem dětem i dospělým, kteří si na jeho podkladě plně uvědomují vlastní touhy a sny. Zdařilé ilustrace ke knize vytvořil jeden ze známých slovenských ilustrátorů Peter Uchnár.

Vydal Albatros, 2010.

ESVOJTĚCH BARTONĚK (1859–1908), POPELÁŘI (Z ULICE) 1887

První monografie malíře Vojtěcha Bartoňka a medailon jeho díla Představuje monografickou studii o malíři V. Bartoňkovi a také soupis tvorby i reprodukce především jeho nezvěstných děl. Zároveň prezentuje umělcovo nově objevené významné dílo Popeláři (z ulice): výjev z pražských ulic přinesl svému autorovi uznání kritiky i veřejnosti. Po více nežli sto letech je nyní plátno vystaveno v Jiřském klášteře na Pražském hradě (do 16. 1. 2011). Titul dokládá, že i když Vojtěch Bartoněk upadl po svém skonu roku 1908 na dlouhou dobu v zapomnění, jeho dílo má v českém umění 19. století důležité místo.

Vydala Národní galerie a galerie Kodl, 2010.

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012