JEDNOTA – tip na krajanský týdeník

9-10 2010 Kultura česky
obálka čísla

Týden co týden dostávají přátelé krajanské menšiny v Chorvatsku týdeník JEDNOTA, orgán Svazu Čechů v republice Chorvatsko. Právě díky tomuto pestrému krajanskému časopisu je možné již 65 let sledovat osudy české menšiny v Chorvatsku, příchody, návraty, reemigraci, vyhledávání vzdálených příbuzných,vybrat si zajímavé knihy, a hlavně mapovat současný život komunity. JEDNOTA nabízí kromě tradičních historických zamyšlení a kronikářských záznamů i řadu informací o menšinovém školství, kulturních možnostech, festivalech a všech formách k udržení národního povědomí a tradice oslav českých tradičních svátků v oblasti Daruvaru a okolí. Při jejich zajištění a propagaci má časopis neopomenutelnou roli jak organizační tak dokumentarní. Důkazem tohoto postavení a významu jsou i poslední letní čísla JEDNOTY věnovaná převážně dožínkám, mimořádně zdařilým, nutno dodat. Na stránkách časopisu je i bohatá obrazová dokumentace z jejich průběhu která ukazuje, že se do příprav oslav zapojila i místní mládež a pomocnou ruku podali některým folklorním souborům i přítelé z Čech. Chcete-li se s průběhem letošních dožínek na Daruvarsku seznámit, podívejte se na webovou stránku: www.jednota.hr

/MI/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012