ASINARA (ostrov zapomenutých)

9-10 2010 Kultura česky
obálka čísla

Název přednášky, která se konala 7. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze, byla pozoruhodná proto, že dnes už málokdo ví, že malý italský ostrov Asinara(Oslí ostrov) se v 1. světové válce stal místem, kde skončily svou strastiplnou pouť tisíce rakousko-uherských vojáků zajatých Srby. 75 000 přežilo na jadranském pobřeží. Bylo mezi nimi též 33 tisíc českých vojáků, kterých zůstalo po „hladovém pochodu“ v internaci jen něco přes 3 tisíce. Většina vstoupila do čs. legií buď ve Francii, nebo Itálii.

Čtyři přednášející, 3 muži a jedna žena (G. Terranova, italský historik, R. Pauli, mnichovský pedagog a spisovatel, T. Svoboda, vědecký pracovník, vnuk jednoho z vojáků, a L. Chvojková, novinářka), seznámili posluchače s řadou dosud nezveřejněných faktů a fotografických dokumentů. T. Svoboda přinesl deník svého dědečka. Při čtení několika úryvků se posluchačům tajil dech. Za sebe i ostatní účastníky přednášky děkuji Spolku Praha–Cáchy, který spolu s Rakouským kulturním forem přednášku uspořádal.

Jana Volfová, historička

Vynikající americký film o Českých legiích v Rusku Accidental Army, o které jsme už psali, se vedle titulků dočkal i českého znění. Máme je k dispozici se svolením promítání...

(red)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012