Nepodobáme se svým protivníkům?

9-10 2010 Aktuality česky
obálka čísla

(Z článků filozofa a sociologa náboženství Tomáše Halíka, čerstvého nositele Guardiniho ceny, udělované evropským intelektuálům „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“).

Tam, kde lidé začínají používat v politických a názorových sporech náboženskou rétoriku, kde ve svých protivnících vidí démony (Velkého satana, Říši zla apod.), kde často na své odpůrce promítají své vlastní démony, své „stíny“, své nepřiznané negativní vlastnosti, tam názorové střety hrozí přerůst v opravdu ničivé konflikty. S „velkým satanem“ se nelze rozumně dohodnout, toho je třeba zničit.

Právě moderní svět, podceňující náboženství (včetně jeho potenciálních ničivých sil), si příliš lehkovážně zahrává s náboženskou rétorikou a náboženskými symboly, zejména pokud je používá jako „jen metafory“ v politických sporech. Ten, kdo něco ví o moci náboženství, jazyka a symbolů, by měl i zaprášené a zdánlivě nevinné náboženské pojmy opatřit varovnými nápisy, jaké najdeme na sloupech elektrického vedení: Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých.

Pokud se pojmy a symboly, které uzrály v kontextu velkých duchovních tradic, začínají užívat v kontextu politických zápasů, vzniká nové náboženství, svaté se mění v démonické a bohové v monstra.

Současný irský filozof Richard Kearney připomíná rady psychoanalytiků, aby se člověk, jehož ve snu opakovaně pronásledují příšery, ještě v tom snu pokusil podívat té příšeře do tváře: bude překvapen, jak se mu podobá. Pro život v dnešním světě, v němž se protivníci v politických, národnostních, sociálních a náboženských konfliktech pomocí radikální rétoriky vzájemně dehumanizují a démonizují, je třeba mít odvahu se těm svým protivníkům, oněm „démonům“, opravdu pozorně podívat do tváře. Budeme překvapeni, že nám nejsou až tak příliš nepodobní.

Lidové noviny 25. 9. 2010

TOMAS HALIK, philosopher and sociologist believes that it is dangerous to use religious terms and rhetoric in political contexts. This practice may create a new type of religion in which the “holy” becomes demonic and the Gods become monsters. If we look closely into the eyes of those demons we may be surprised how much they resemble ourselves.

M.D.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012