Havel: Pokud se lidstvo nevzpamatuje, civilizaci čeká katastrofa

9-10 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Pokud lidstvo nezmění svůj přístup k tomu, co ho obklopuje, a nebude pokornější, vřítí se civilizace do katastrofy, je přesvědčen exprezident Václav Havel. Lidstvo se podle něj může vzpamatovat jen tehdy, „pokud se utká se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou“. Řekl to při slavnostním zahájení 14. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. Havel doufá, že světové elity pochopí, co důležitého sděluje nynější ekonomická a finanční krize: „Vlastně to není nic zvláštního, co by vnímavý člověk nevěděl dávno. Je to varování před nepřiměřeným sebevědomím a pýchou moderní civilizace. Lidské chování není úplně vyzpytatelné, jak si mnozí tvůrci ekonomických teorií a konceptů myslí. A tím méně počínání firem či institucí či celých komunit“.

Vývojem civilizace, budováním gigantických aglomerací, anonymitou, uniformismem a neblahým ovlivňováním přírody je Havel silně znepokojen. Spoluzakladatel Fora 2000 Havel přednesl projev v Pražské křižovatce.

Podle Havla vzniká nový typ existenciálního úkazu: „bezbřehá konzumní kolektivita rodí nový typ samoty“.

Bývalý český prezident míní, že současná globální a první ateistická civilizace ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti. „Proto má u ní vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité je, zda se nějaká investice vrátí do deseti či patnácti let, méně důležité je, jak poznamená život našich potomků za sto let,“ podotkl.

Doplnil, že po staletí žilo lidstvo v kulturotvorných civilizacích a osídlení mělo přirozený řád daný obecně sdíleným cítěním. To se podle něj mění a člověk si myslí, že může kompletně naplánovat svět. „Údiv a vědomí nesamozřejmosti jsou, domnívám se, jedinou možnou cestou z nebezpečného světa civilizační pýchy,“ konstatoval.

Debatní událost Forum 2000 vznikla mimo jiné z iniciativy Havla v době, kdy byl prezidentem. Konference má každoročně jiné téma. Heslem letošních debat je „Svět, ve kterém chceme žít“.

Z IN Novinky.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012