Krajané v Chorvatsku ocenili spolupráci s Československým ústavem zahraničním

9-10 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Na krajanském týdnu, který se konal v Praze začátkem letošního září na téma Krajané a kultura, měli zástupci 120 krajanských spolků ze 17 zemí světa příležitost představit aktivity zahraničních Čechů. S podrobným a velmi zajímavým přehledem aktivit Svazu Čechů v Republice Chorvatsko vystoupily poslankyně zvolená za českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová a předsedkyně Svazu Leonora Janotová, která uvedla, že české krajanské školy v Chorvatsku by řadu výukových programů nemohly uskutečnit bez podpory Československého ústavu zahraničního v Praze.

„Dnes si nemůžeme představit moderní výuku bez používání počítačů. My jsme od ČSÚZ dostali novou krásnou počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, což je soustava 21 počítačů řízených z jednoho místa. Používáme ji při výuce všech předmětů podle programu, který si každý učitel na výuku připraví“, odpověděla paní Janotová bez zaváhání na otázku, jak se díky realizaci projektů ČSÚZ změnily pracovní podmínky žáků v českých školách a školkách v Chorvatsku. „Bez materiální a morální podpory, kterou nám poskytuje Československý ústav zahraniční, bychom nemohli naši činnost rozvíjet a vylepšovat. Pro nás je to neocenitelná pomoc“, zdůraznila předsedkyně Svazu, který v Chorvatsku sdružuje přes 10 tisíc tam žijících Čechů. Připomněla tak dlouhodobou spolupráci s ČSÚZ, díky níž bylo v uplynulém desetiletí možno podstatně modernizovat české krajanské školy a školky v Bjelovarském kraji, kde žije největší koncentrace občanů české národnosti.

Spolupráce mezi Československým ústavem zahraničním a Svazem Čechů v Chorvatsku začala před mnoha lety. Jedním z prvních projektů realizovaných po roce 1990 je busta J. A Komenského akademického sochaře Josefa Vajceho, kterou ČSÚZ daroval základní škole v Daruvaru. Tehdy, při jejím slavnostním odhalení, předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota a další členové vedení dohodli trvalou spolupráci s českými školami a školkami a začali připravovat odpovídající projekty. Realizovaly se tak rychle, jak se dařilo získávat finanční prostředky od sponzorů a jak rychlá byla práce výrobců. K dnešnímu dni se hodnota projektů v Chorvatsku pohybuje v řádu milionů korun.

V uplynulých letech dostala základní škola v Daruvaru výpočetní techniku a programy do videoknihovny a moderní technické zázemí získali i pedagogové. Později dostala dvanáct počítačů a tiskárnu základní škola v Končenici. Školy tak získaly jedny z nejvybavenějších kabinetů informatiky v kraji v hodnotě cca 2.300 tis. Kč. Mateřskou školku v Končenici nechal ČSÚZ za 450 tisíc korun kompletně proměnit. Od moderního nábytku do herny, včetně lůžek a lůžkovin, přes knížky a materiál pro výtvarnou výchovu, po kompletní zařízení kuchyně ať už šlo o nábytek, varná zařízení, lednici či elektrické přístroje, nádobí atd. „Jakoby se končenické mateřské školky dotkla dobrá víla kouzelným proutkem“, charakterizovala tehdy přeměnu ředitelka školky Gordana Tomášková.

Pro folklorní soubory Českých besed a Svazu Slováků v Chorvatsku ČSÚZ pořídil vybavení hudebními nástroji a taneční obuví v hodnotě cca 1.200 tis. Kč. Rovněž finančně přispěl na účast uměleckých souborů na festivalech v České republice a na účast souborů z České republiky na krajanských slavnostech v Chorvatsku.

V uplynulých letech zajistil ČSÚZ pro české školy a školky v Chorvatsku také moderní vybavení pro výtvarnou výchovu. Každá učebna ve škole má tak svou výtvarnou skříň se vším materiálem a didaktickými pomůckami. „Od roku 1972 do loňska jsme měli školní kuchyni vybavenou jen jako běžnou kuchyni v domácnosti. Teď máme nejmodernější vybavení z nerezu, veškeré potřebné varné přístroje a nástroje, které umožňují snadnou a kvalitní přípravu velkého množství jídel. ČSÚZ na to přispěl 130.000 kunami (cca 440.000 Kč)“, říká předsedkyně Svazu Čechů a pokračuje: „Pro školku jsme získali nové hřiště v hodnotě 1.300 tis. Kč a vybavení různými moderními vymoženostmi, bez kterých si dnes práci s dětmi už neumíme představit“. V současné době připravuje ČSÚZ opět kompletní modernizaci, tentokrát pro šest tříd mateřské školy v Daruvaru. „Je to zase jeden významný projekt“, uzavírá Lenka Janotová.

ČSÚZ těmito projekty naplňuje bod 14 článku II svých stanov, který mu ukládá pomáhat krajanským školám všech stupňů rozvíjet výuku češtiny i slovenštiny a podporovat šíření české a slovenské kultury v zahraničí.

Hebr

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012