Haló, haló, zase se po čase ozýváme z Caracasu! (Krásný dopis z Venezuely)

5-6 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Víte, že doba založení a trvání naší Venezuelsko-české asociace se dosti shoduje s dobou existence Vašeho Českého kalendáře? Snad bychom mohli říci, že založení a trvání naší asociace je jen o pár měsíců starší. Proto tady v Caracasu odebíráme Český kalendář stejně jako časopis Český dialog od samého prvopočátku, což nám přináší ohromný kontakt s naší vlastí, která je a vždycky bude zemí našich českých předků. Neboť tato země nám také dala základy výuky, jež nás provází a vždy provázet bude v průběhu celého našeho života. Značná část tohoto faktu se odráží v Českém kalendáři, ale zase naopak časopis Český dialog nás spojuje s aktivitami českých spolků rozesetých po celém světě.

Zdůrazňuji, udržování kontaktů s krajany z jiných spolků ve mně vzbuzuje hluboké potěšení, protože jsem hrdý na to, že my Češi jsme neodlučitelná součást světového dění již od středověku. Jsme totiž známí jako národ pracovitý, tvořivý a představivý. Později, založením Karlovy univerzity 1348 se rozšiřuje a utužuje kontakt s cizozemskými kulturami, jimž jsme předávali zkušenosti a historické poznatky naše, avšak zároveň jsme se také obohacovali a seznamovali s kulturami okolního světa. Takto jsme získali jedno z předních míst na úrovni industrializace, zejména ve směru těžkého strojírenství, vlakových cestovních prostředků a spojů, nebo v masové výrobě různých produktů jakými byly například montážní vazby, stejně jako v mnoha jiných znamenitých technických skutečnostech rozšířených po celém světě.

Co se týče naší Venezuelskočeské asociace, můžeme říci, že udržujeme stejně dnes jako dříve měsíční schůzky, kde se každou první středu v měsíci scházejí čeští krajané a kde se také věnujeme těm nejrůznějším kulturním aktivitám založeným na českých zvycích a tradicích. Takto se odehrávají lidové oslavy, jakými jsou například masopust, o Vánocích nemůže chybět svatý Mikuláš a stejně tak by se nedalo zapomenout na barvení a zdobení vajec na Velikonoce. Uskutečňují se hodiny vaření českých typických jídel nebo kroužky malování či ručních prací určených mládeži. Naše folklorní taneční skupina „Jatelinka“ se zúčastňuje těch nejrůznějších tanečních soutěží a festivalů pořádaných v Caracasu stejně jako v celé Venezuele. Mnoho našich krajanů se účastní kurzů češtiny pořádaných v Dobrušce, aby se tak naučili nebo si osvěžili český jazyk. Kvalita „Bulletinu Venečeko“, který vydává naše asociace pod vedením Ing. Miguela Oserse, značně vzrostla a jeho neustálé aktualizování obeznamuje krajany s kulturním a historickým děním v České republice stejně jako ve světě.

Takže tady nás máte...

S radostí využíváme této příležitosti také k tomu, abychom Vám pogratulovali k patnácti letům zdárného působení Českého kalendáře, a zároveň také přejeme šéfredaktorce paní Evě Střížovské jenom to nejlepší, mnoho a mnoho úspěchů, stejně jako pevné zdraví a dobrou pohodu do budoucna.

Zdraví Karel Stohr,
Vladimír Sýkora,
Milada Navrátilová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012