Londýn ve znamení české literatury

5-6 2010 Kultura česky
obálka čísla

Po dlouhých hubených letech knih české provenience ve Velké Británii bylo v měsíci květnu vydáno hned šest současných i klasických titulů. Jde o „Sedmikostelí“ Miloše Urbana, „Kloktat dehet“ od Jáchyma Topola, kniha „Zbabělci“ Josefa Škvoreckého, půvabná „Jak jsem chytal ryby“ Oty Pavla a klasika Karla Čapka „Válka s mloky“. České centrum v Londýně při této příležitosti připravilo nebo se podílelo speciálními programy jako je Evropská noc literatury (podobnost s akcí knihoven u nás Noc s Andersenem), křesty knih dvou prvních z uvedených nebo diskusi věnovanou středoevropské literatuře. V té jsme mohli zaznamenat českého velvyslance ve Velké Británii Michaela Žantovského, dr. Emil Brixe, spisovatelku Evu Hoffman, Dr. Rajendra Chitnis a další. Zajímavé!!!

Krajanské muzeum v Cedar Rapids (Iowa) znovu ožilo

Ve dnech 16. - 18. dubna 2010 byly v Cedar Rapids (Iowa) slavnostně otevřeny provizorní prostory Českého a slovenského národního muzea a knihovny (National Czech and Slovak Museum and Library - NCSML) společně s novou výstavou „Rising Above: The Story of a People and the Flood“ („Povznést se nad těžkosti - příběh národa a záplavy“). Generální konzul Marek Skolil vyslovil naději, že blízkost obou národů prověřená zatěžkávací zkouškou záplav, bude příležitostí pro rozvoj spolupráce mezi Iowou a ČR i v dalších směrech - v kultuře, ve vysokém školství a obchodně- ekonomické oblasti.

Česká vláda na návrh generálního konzulátu Chicago a velvyslanectví ve Washingtonu následně poskytla muzeu a dalším příjemcům v Cedar Rapids finanční pomoc v celkové výši 10 miliónů Kč, kterou v říjnu 2008 místním partnerům slavnostně předal velvyslanec ČR v USA Petr Kolář.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012