Hadasa

5-6 2010 Kultura česky
obálka čísla

Občanské sdružení Hadasa bylo v Táboře založeno v roce 2003 současnou předsedkyní paní Hanou Jančíkovou a skupinou lidí, kterým není lhostejný osud židovské minority v době holocaustu, dějiny, náboženství a tradice židovského národa žijícího v diaspoře, konkrétněji pak historie a odkaz židovské komunity, která v Táboře sídlila již od počátku 17. století a jejíž tragický konec vyústil v listopadu 1942 deportací Židů do Terezína.

Mezi aktivity tohoto sdružení patří především organizování kulturních a vzdělávacích akcí, souvisejících s danou tematikou (koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, pietní akty, návštěvy muzeí a židovských památek, vydávání informačních tiskovin aj.). V současné době redakční výbor Hadasy připravuje obsáhlou knižní publikaci věnovanou historii Židů v Táboře a na Táborsku. Jedním z významných budoucích cílů je vytvoření stálé expozice o dějinách židovské komunity v Táboře.

Členové Hadasy navázali přátelské styky s českými Židy (a jejich potomky) žijícími v USA, Velké Británii a Izraeli. O.s. Hadasa Tábor uvítá jakýkoli další kontakt s podobně orientovanými organizacemi i jednotlivci ze zahraničí. (Případní zájemci se mohou obrátit na Dr. Ludmilu Peřinovou: ludmila.p@quick.cz)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012