Ceny Gratias Agit 2010

5-6 2010 Kultura česky
obálka čísla

Každoročně informujeme o udělování cen Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě a za všerůznou pomoc pro ni. Původně se cena jmenovala Gratias Agit Jana Masaryka. Po nástupu sociální demokracie k moci jméno Jana Masaryka zmizelo. Proč, to nevíme. Nicméně, ceny se dále udělují lidem, kteří si je rozhodně zaslouží. Bohužel, nedostává se na všechny, což je na jednu stranu smutné, na druhou pozitivní, protože je zasloužilých lidí tolik! Postupně je blíže představujeme. V příštích vydáních si například přečtete o našem dlouholetém čtenáři z Afriky Janu Drahotovi, o Lubomíru Doleželovi a určitě o Al Rádí Cimbálové, která je na obrázku Vl. Blažka (vpravo). Těšte se, jsou to příběhy na knihu.

A nyní alespoň stručný seznam jmen oceněných:

AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ Nataša, Irák/Iraq
BADER Alfred, USA
Jeho Eminence COPPA Giovanni kardinál, Vatikán/The Holy See
DITTRICH Zdeněk Radslav, Nizozemsko/The Nedherlands
DOLEŹEL Lubomír, Kanada/Canada
DRAHOTA Jan, Jihoafrická republika/Republic of South Africa
EINBAUER Hans, Německo/Germany
LINSBAUER Manfred, Rakousko/Austria
ROUSOVÁ Donka, Makedonie/Macedonia-FYROM
SOBOTKA Alfredo Gerhard, Brazílie/Brazil
ŠEDÝ František, Lucembursko/Luxembourg
WEISSKIRCHEN Gert, Německo/Germany
LYCEUM CARNOT, Dijon a LYCEUM ALPHONSE DAUDETA, Nimes, Francie/France
NOVÉ DIVADLO, Toronto, Kanada/Canada

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012