Vyjádření k Prohlášení k situaci českého tisku

6 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Ve Vídeňských Svobodných Listech a v Českém dialogu č. 4/2002 bylo publikováno Prohlášení k situaci českého tisku, mezi jehož signatáři je uveden mj. i Demokratický klub. Výkonná rada prohlašuje, že žádný oprávněný zástupce Dk toto prohlášení nepodepsal. Situace v českém tisku v něm podle našeho názoru není hodnocena objektivně, zejména nelze souhlasit s tvrzením o nepublikování kritických a nesouhlasných hlasů. Neobjektivně jsou charakterizovány také údajné nedostatky, které jsou připisovány zahraničním vlastníkům části tisku. Výkonná rada se pozastavuje nad způsobem, jakým byl Demokratický klub mezi signatáře Prohlášení zahrnut a žádá o uveřejnění tohoto vyjádření.


Výkonná rada Demokratického klubu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012