Pomáhejme českým indiánům

3-4 2010 Kultura česky
obálka čísla

Dostali jsme do redakce zprávu od paní Fričové, která se svým manželem a dalšími nadšenci před několika lety založila občanské sdružení na pomoc „českým indiánům“. Žijí v daleké Paraquayi a jsou přímými potomky slavného českého cestovatele Alberto Vojtěcha Friče. O aktivitách sdružení Checomacoco jsme měli krásnou besedu a v čísle 1-2/2008 jsme zveřejnili na toto téma obsáhlý rozhovor. V té době ještě indiánsko-česká dcera A.V. Friče Hermína žila.

Milí přátelé,
dnes je tomu rok, co odešla do Věčných Lovišť naše tetička Hermína, dcera A. V. Friče a jeho indiánské lásky Loray-Černé Kachny. Bylo jí asi 104 roků, už za svého života se stala legendou.

Její potomci v Puerto Esperanze právě teď s obavami sledují, jak stoupá voda v řece Paraguayi. Je období dešťů, a tento týden mají v plánu oplocování vnitrozemní pastviny, kam by v případě povodně zahnali své krávy. Z těch původně 140 koupených za české peníze je jich dnes asi 350, poslední rok je už jejich chov soběstačný. Letos v srpnu se zúčastníme dělení krav - končí čtyřleté období, které si naplánovali pro společný chov, a nyní si dobytek rozdělí do rodin. Někteří chtějí ve společném chovu pokračovat, jiní ne. Někteří mají v úmyslu odejít z vesnice, kterou již několik let manipuluje despotický náčelník, a založit si malá hospodářství (osady) u nedalekého potoka, nebo hlouběji ve vnitrozemí. Někteří se chtějí věnovat i zemědělskému pěstování nebo (a) rybolovu. Tak se otevírá prostor pro naši další pomoc. Nadále chceme ale především podporovat studenty a rodiče, kteří stojí o to, aby jejich děti dostaly vzdělání. Nadále chceme vytvářet rezervu na zdravotní účely, protože jsou nenadálé případy, které rodiny nemocných nejsou schopné financovat (úrazy, infarkt, operace, atd.)

Naše občanské sdružení má letos také malé výročí - pět let činnosti. Za tu dobu jsme do Paraguaye darovali na naše projekty (Krávy, Vzdělání, Zdravotnictví, Políčka) celkem 1 361 644 Kč, získaných od individuálních dárců, plus 698 950 Kč z krajanského odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ničeho bychom nedosáhli bez Vaší pomoci a podpory. Děkujeme Vám.

Pokud Vás bude i nadále naše činnost zajímat, sledujte prosím http://www.checomacoco.cz.

S úctou
Yvonna Fričová
Občanské sdružení CHECOMACOCO
telefon 257 211 257, mobil 777 572 187

Náš rozhovor s Andreou Fajkusovou, která je také členkou pomáhajícího sdružení Checomacoco, najdete i na našich webových stránkách www.cesky-dialog.net, zadáte- li ve vyhledávání název Checomacoco.

Náš rozhovor s Andreou Fajkusovou, která je také členkou pomáhajícího sdružení Checomacoco, najdete i na našich webových stránkách www.cesky-dialog.net, zadáte- li ve vyhledávání název Checomacoco.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012