Město Tábor

3-4 2010 Kultura česky
obálka čísla

Ve dnech 27. června až 2. července se v Táboře uskuteční 25. mezinárodní kongres Společnosti pro vědu a umění. SVU je kulturní, nestranickou a neziskovou organizací, založenou na principech svobodného poznávání pravdy, vědomostí, navazování kontaktů mezi lidmi a volné výměně a šíření názorů. Tématem kongresu v Táboře bude Česká a slovenská věda a technologie pro 21. století.

Město Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem s více než 35 tisíci obyvateli a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu.

Historie města je neodmyslitelně spjata s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud podnikali své válečné výpravy. Během staletí prošel Tábor mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchoval až dodnes. Připomíná ho pozůstatek středověkého opevnění, spletitý labyrint podzemních chodeb a jediná věž původního hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou.

Po příjezdu do Tábora je dobré zamířit přímo na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí monument slavného vojevůdce Jana Žižky. A nevynechat ani návštěvu Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice. Krásný je pohled na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy - pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Za zmínku stojí nedaleký barokní chrám v Klokotech - známé poutní místo. Oázou klidu v rušné části města je botanická zahrada, kde se na ploše 2,5 ha nalézají sbírky hospodářsky významných rostlin a skleníky s ukázkami teplomilné flóry. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, vodní plocha zaujímá rozlohu 50 ha a místy dosahuje hloubky až 18 m.

Zajímavou expozicí je „Táborský poklad“, kde je možné vidět především unikátní nález téměř 4000 stříbrných mincí z jagellonského období. Na pravém břehu řeky Lužnice, asi 1 km od centra se nachází „Geologická expozice pod Klokoty“, představující vybrané druhy hornin nejen táborského regionu.

Město Tábor je rovněž pověstné pestrou kulturní nabídkou. Světový kongres SVU je dalším přínosem pro kulturně společenský život v Táboře.

Nejvíce návštěvníků města každoročně přilákají Táborská setkání.. Pravidelně od roku 1992 v polovině září ožívá historické centrum města atmosférou středověku. Návštěvníky čeká výlet do husitského středověku, prožijí magickou atmosféru starého města, ochutnají medovinu, voňavou pečínku či pohankové placky. Za rachotu bubnů a svitu pochodní městem prochází kostýmovaný průvod včele s hejtmanem Janem Žižkou. Své návštěvníky si získal také nově pořádaný festival Léto nad Jordánem s národní přehlídkou ohňostrojů Vulkán, který bude v letošním roce pořádán již potřetí, ve dnech 26. až 30. června 2010.

Tábor je pověstný nejen svou historií a kulturním životem, ale zejména v poslední době je také městem sportu. Probíhají zde různé sportovní akce na republikové i mezinárodní úrovni. Město intenzivně buduje i nová sportovní zařízení, k nimž patří zejména nově zrealizovaná akce „Odpočinková zóna Komora“, která se stala ve dnech 29. až 31. ledna dějištěm Mistrovství světa v cyklokrosu 2010. Ve dnech 26. a 27. června se zde uskuteční Mistrovství ČR v atletice v kategorii do 22 let na stadionu Míru.

Současný Tábor je moderní město, které se zejména v posledních letech dynamicky rozvíjí. Příkladem mohou být obnova historického jádra, městských parků, dětských hřišť i sportovních zařízení, značné investice byly věnovány také rozvoji dopravy, obchodních zón, výrazný je rozvoj podnikání.

Neméně významná je i péče o životní prostředí a veřejnou zeleň. Dokladem toho je stříbrné umístění v mezinárodní soutěži Entente Florale (Evropské kvetoucí město) v roce 2007. Město získalo stříbrné ocenění i na mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communities (Město, kde stojí za to žít) v roce 2009, která se věnuje trvale udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí v obcích.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012