Úmrtí Hel. Friedlové

6 2002 Aktuality česky
obálka čísla


    Helena Friedlová-Janotová emigrovala po roce 1968 do Švedska. Tato mimořádně vnímavá a vzděaná žena a fotografka byla činná v české komunitě a v Göteborgu, kde se usadila, byla pravidelnou návstěvnicí zdejší botanicke zahrady. Výsledkem byly nevšední poetické snímky odkrývající z nových pohledů krásu květu a přírody. Uspořádala řadu výstav, po roce 1989 i v pražské botanické zahradě, čehož si velice cenila. Českému dialogu věnovala nezištně řadu snímků, které byly otištěny v různých číslech, jedna z nich např. V čísle 1 roku 2001.
    1. dubna 2002 nás však po delší nemoci paní Helena opustila. Švédští přátelé se s ní přišli rozloučit dne 5. května symbolicky do Botanické zahrady Göteborg, procházkou nazvanou Po Heleniných stopách. Její děti pak Heleniny ostatky koncem června uloží na Vyšehradě v Praze.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012