„Boží bojovníci“ dobyli Chicago

3-4 2010 Kultura česky
obálka čísla

Generální konzulát ČR v Chicagu s podporou britského vydavatelství Casemate Publishing představil 26. února 2010 chicagské veřejnosti spisovatele Dr. Victora Verneye a jeho knihu „Warrior of God: Jan Zizka and the Hussite Revolution“ (Boží bojovník: Jan Žižka a husitská revoluce) o významné postavě českých vojenských a politických dějin 14. - 15. století. Dr. Verney se zaměřil především na společensko-politické souvislosti husitské tradice v kontextu českých a evropských dějin i na specifický přínos Žižky a husitů pro vývoj válečnictví. Přednáška, jíž se zúčastnilo kolem 80 hostů převážně z krajanské komunity a akademických kruhů, se setkala s velkým zájmem přítomných a vyvolala i velmi živou diskusi. Na závěr večera proběhla autogramiáda.

Kniha „Warrior of God: Jan Zizka and the Hussite Revolution“

Jan Žižka (1370-1424) byl významnou postavou českých dějin, jehož životní i vojenská kariéra vyvrcholila uprostřed bouřlivých revolučních (vojenských, církevních, politických a sociálních) událostí, které zachvátily středověkou Evropu ve 14.-15. století. Vůdce české husitské revoluce – první náboženské války protestantské revoluce – byl moderně uvažujícím vojenským géniem, který nehledě na úplnou ztrátu zraku v pokročilém věku, nikdy neztratil bitvu. V čele původně nevycvičené a nevyzbrojené zemědělské milice zastrašil početnější opancéřovanou rytířskou armádu Svaté římské říše. Mezi jeho četnými inovacemi nalezneme i předchůdce moderního tanku - vozy vyzbrojené malými děly a mušketami. Přesto je pozoruhodné, že mimo oblast střední Evropy je Jan Žižka málo známým. Verneyova publikace je první novou anglickou monografií o Žižkovi po více než 50 letech. Dr. Verney kombinuje vědeckou analýzu s barvitými příběhy k odhalení vojenského génia a fascinujícího kruhu lidí v jeho okolí.

Kdo je Dr. Victor Verney

V. Verney je vnukem slovenských a řeckých emigrantů, vyrostl v Buffalu (New York). Po vykonání vojenské služby u námořnictva (a krátkém působení jako poloprofesionální jazzový pianista) získal vzdělání v oboru americké literatury na Státní universitě New York v Buffalu. Dr. Verney působil několik let na středozápadních univerzitách, přispíval do místního tisku a dnes píše na volné noze v Des Moines (Iowa). V současnosti připravuje novou knihu o válečnících spisovatelích a ve volném čase propaguje na Středozápadě jazzovou tvorbu olomouckého rodáka Emila Viklického. Jeho webová stránka je http://verney.us.

Pro více informací nebo objednávku knihy kontaktujte Dr. Victora Verneye, 805 45th St., West Des Moines, IA 50265, verney@juno.com nebo Taru Lichterman tel. č. +1 610 853 9131, tara.lichterman@casematepublishing.com. Cena: 39.99 USD.

František Gál
zástupce generálního konzula
Generální konzulát ČR v Chicagu
tel. č. +1 312 861 1037
frantisek_gal@mzv.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012