Krajané v Belgii omládli

3-4 2010 Ostatní česky
obálka čísla

Od ledna už nemusí mít čeští krajané v Bruselu obavu, že se jejich děti nebudou moci učit česky. Díky krajanskému spolku Beseda i v Bruselu zahájila činnost víkendová Česká škola bez hranic, úspěšný projekt krajanských sdružení, který podporuje Československý ústav zahraniční a Česká centra. Podle předsedkyně spolku Beseda v Belgii Anity Březinové je to projekt velmi potřebný právě v současné době.

„Ve spolku Beseda to teď vypadá mladě, rozhodně mlaději, než dříve“, říká Anita Březinová s jistou hrdostí. „Když jsem se stala předsedkyní spolku, bylo totiž mým cílem sjednotit starší generaci krajanů, která bohužel nenávratně odchází, a mladou tzv. eurogeneraci, která do Belgie přišla v souvislosti se vstupem České republiky do NATO a evropských institucí,“ vysvětluje.

Mladí, často už rodiny ve věku 24 až 40 let mají ovšem na spolkovou činnost jiné nároky. Anita Březinová si udělala jakýsi soukromý sociologický průzkum jejich potřeb a zjistila, že postrádají pro své děti možnost vzdělávání v českém jazyce. „Jsou to lidé, kteří v Belgii pracují a budou se časem vracet domů, proto musí své děti navést na český jazyk“, říká. Proto se rozhodla v Bruselu vytvořit pobočku sítě Česká škola bez hranic.

„Koncem roku 2009 jsme od Českého centra dostali k dispozici prostory, kde dříve skladovali nábytek, a které nám pan ředitel Polívka vyklidil. Díky příspěvku Československého ústavu zahraničního jsme do nich nakoupili stolečky, židličky, koberečky, xylofonky a učebnice a za další prostředky od ČSÚZ jsme dětem pořídili aktovčičky, takže jsme začátkem letošního ledna mohli naši novou školu otevřít“, shrnula ve stručnosti předsedkyně spolku Beseda historii vzniku české školičky v Bruselu. Zájem byl veliký. Už před koncem roku 2009 bylo do školy přihlášeno asi 50 dětí.

Tím, že jsme od ČSÚZ dostali na zahájení projektu dostatečný finanční příspěvek, máme teď jak zařízenou třídu, tak učební pomůcky. Přesto jednou za půl roku budeme vybírat školné 50 eur, aby naše péče o děti byla co nejlepší“, vysvětluje Anita Březinová finanční situaci školičky, ve které jsou otevřeny tři třídy. V první, nejpočetnější, nazvané Broučci jsou děti od 18 měsíců do 3 let, v další do 5 let jsou Všeználkové a v poslední školáci do 10 let - Indiáni. „Podařilo se nám nastálo získat tři učitelky, všechny dobrovolnice se zkušenostmi s prací s dětmi, jedna je dokonce vystudovaná pedagožka“, uvádí energická čtyřicátnice Anita sršící optimismem, kterou práce pro krajany zjevně těší a ráda o ní mluví. V české školičce jsou většinou děti ze smíšených manželství, ale i prapotomek emigrantů z roku 1968. Ti, co odešli po roce 1968, se většinou rychle plně asimilovali, češtinu si neudržovali a neučili ji ani své děti. Jejich vnuci se ale česky učit chtějí. To je podle Anity Březinové důležité. „Dříve nezdůrazňovali, že jsou Češi, dnes je to výrazně jinak. Většina Čechů v zahraničí si dnes jednoznačně chce češtinu udržovat“, říká.

Spolek Beseda v Belgii má dnes asi 200 platících členů z řad krajanů. Zájemců o jeho akce je ale víc.V Belgii žijí tisíce Čechů s rodinami. Spolek teď na svých webových stránkách vysvětluje, že vstupem do Besedy Češi podpoří krajanskou komunitu a členským příspěvkem zvýší její finanční prostředky na kvalitní projekty, které jsou mimo jiné i vizitkou České republiky. V Bruselu lze prakticky denně navštívit nějakou českou akci, kterou pořádá ambasáda, České centrum nebo jiná česká instituce v Bruselu. „My jsme jen jednou z institucí, které tyto aktivity vyvíjejí a proto se snažíme s ostatními držet krok v nápadech a kvalitě, aby na naše akce chodilo stále více lidí“, zdůrazňuje Anita Březinová. Členové se o akcích spolku dozvídají pravidelně ze Zpravodaje, který Beseda čtvrtletně vydává. Léta jej s velikým úsilím vytvářeli členové spolku samizdatovým způsobem, od loňska jej tiskne tiskárna v Praze a s dovozem do Belgie pomáhá česká ambasáda.

„Je moc pěkné, když se podaří skloubit všechno dohromady. České centrum dalo prostory pro školu, ambasáda dováží Zpravodaj a kdybychom z Československého ústavu zahraničního neměli finanční prostředky na vybavení školičky, na učebnice, na Zpravodaj, tak by se nám o nějaké podobné činnosti, jakou dnes děláme, mohlo jenom zdát“, pochvaluje si současné podmínky pro práci s krajany předsedkyně spolku Beseda v Belgii Anita Březinová.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz<

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012