Třikrát Národní muzeum

1-2 2010 Kultura česky
obálka čísla

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ

Poutavou formou představuje nejdůležitější mezníky dějin planety Země od Velkého třesku až k výhledům do budoucnosti: oteplování planety, využití alternativních energetických zdrojů. „Na této výstavě návštěvníci téměř na vlastní kůži zažijí shluk mlhovin, radioaktivní reakce na povrchu planet či hrůzu z dopadu meteoritů. A budou si muset dát dobrý pozor, aby nespadli do jícnu sopky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

POJĎTE S NÁMI DO JESKYNĚ!

Výstava při příležitosti výročí objevu největší jeskyně v České republice si klade za cíl prezentovat aktivní svět nepřístupných jeskyní a jejich objevování. Přibližuje úsilí českých speleologů, metody a výsledky jejich práce. A to zejména v uplynulých třiceti letech, kdy se odborníkům podařilo objevit na našem i zahraničním území desítky kilometrů nových, často unikátních podzemních prostor. Národní muzeum společně s Českou speleogickou společností představuje ve více než padesáti vitrínách historii zkoumání jeskyní v našich zemích. Návštěvník se dozví, které jeskyně byly našimi speleology v poslední době objeveny, jak se objevují dnes a zjistí, že jeskyňáři, mnohdy dobrovolníci, přistupují ke zkoumání jeskyní naprosto profesionálně.

Obě výstavy jsou v Národním muzeu (hlavní budova) otevřeny dlouhodobě.

VE STÍNU JAGUÁRA

aneb Život a kultura původních obyvatel amazonských pralesů je expozice, navazující na předchozí úspěšné, věnované původním obyvatelům Severní a Jižní Ameriky a zároveň aktualizující stálou expozici indiánských kultur v Náprstkově muzeu.

Je koncipována jako zážitková. Na své si přijdou děti i dospělí, nevidomí i jejich průvodci. Zobrazuje pralesní oblasti Jižní Ameriky – Amazonský areál, konkrétně povodí Orinoka a Amazonky a jejich přítoků, které zaujímají dvě pětiny jihoamerického kontinentu a náležejí do území států Surinamu, Guayany, Venezuely, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Bolívie. V Amazonii existují doposud málo přístupné oblasti, kde indiáni dosud dodržují tradiční způsob života. S ním nás výstava seznamuje: procházíme setmělou prosekanou pralesní stezkou, doprovázenou zvuky a zaslechneme i zpěv domorodého šamana. Dojdeme na mýtinu před společnou chýší a vcházíme. Uvnitř můžeme usednout, nahmatat předměty, které dodnes indiáni užívají, byť jde „jen“ o zdařilé kopie ze dřeva, hlíny a jiných materiálů – originály jsou ve vitrínách, které cestou míjíme. Můžeme vidět krátký filmový dokument ze života brazilského indiánského kmene Karažá.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur – do 4. dubna 2010

Osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012