Anežka Česká

11-12 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Je jednou z nejdůležitějších a nejsympatičtějších českých středověkých osobností. Její příkladný život byl naplněn hlubokou pokorou, porozuměním a láskou.

Ač z královské krve, obětovala svůj život chudým a nemocným. U paty Juditina mostu nechala ze svého věna vystavět špitál sv. Františka (první v českém království), který byl staletí útočištěm a mnohdy i poslední záchranou stovek lidí. Také klášter pro chudé sestry- damiánky, kam roku 1234 sama vstoupila. K vytrvalosti ji podporovala dopisy sv. Klára z Assisi a zrodilo se tak duchovní přátelství, aniž se obě světice potkaly. Anežka založila Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a určila jej za špitální bratrstvo. Pokora, s jakou se jí dařilo ulehčovat osudy mnohých, může být vzorem všem, kteří ani dnes nechtějí zavírat oči před tíživými osudy druhých. Pro celý Anežčin život a její spiritualitu se hodí slova 1. listu sv. Petra: „Žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.“

U příležitosti letošního 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého (výstava proběhla nedávno) a 20. výročí od svatořečení Anežky České je její význam připomínán výstavou v pražském Muzeu Karlova mostu. Anežka, stojící na pomyslném piedestalu vedle sv. Františka z Assisi a sv. Kláry, je prezentována jako osobnost, která svým morálním odkazem převýšila řadu privilegovaných středověkých panovníků.

V proslovu Velmistra Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou zaznělo, že právě před deseti lety v Římě mohl s dalšími vystoupit s hrou o Anežce k poctě jejího tehdejšího svatořečení. Že pro českou zemi vykonala dílo, které přesahuje hranice pozemské, hlavně však duchovní a svou citlivostí viděla budoucí linii řádu i duchovnosti. Řád skrze výstavy o J. Nepomuckém a Anežce České vede dialog s veřejností a snaží se žít v souladu se zásadami světice. Nejlépe řečeno jejími vlastními slovy: „Buďte pohostinní jedni k druhým a nestěžujte si to.“

Na výstavu navázal cyklus přednášek v křížovnickém kostele sv. Františka z Assisi. Odborníci na něm hovořili o významu a odkazu sv. Anežky, Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, o tom, že se křížovníci stali od r. 1770 faráři královského trůnu, o činech sv. Anežky a jejím příkladu pro mnohé v dnešní době, o dopisech sv. Kláry a sv. Anežky, i o jejím vlivu na evropské dění.

Slavnostním zakončením významného dne byla v podvečer Mše svatá sv. Františka z Assisi, kterou celebroval kardinál Miroslav Vlk.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012