Referát o zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera

3 2002 Ostatní česky
obálka čísla

Úvod

Vážení přátelé,
chtěli bychom Vás oslovit jménem Občanského sdružení Písničkář ve věci myšlenky postavit českému skladateli a herci panu Karlu Hašlerovi v Praze pomník.
Motto
Karel Hašler se o českou kulturu zasloužil jako málokterý umělec. Byl to skladatel, herec, podnikatel a vlastenec a zanechal národu odkaz, který se stal součástí jeho kultury. Složil stovky písniček, z nichž mnohé zlidověly. Každý z nás některou "hašlerku" jistě zná a někdy možná ani neví, kdo je jejím autorem. Dá se říci, že Karel Hašler ve svých písních postavil Praze a Pražanům pomyslný pomník.
Karel Hašler je tu s námi prostřednictvím svých písniček. Myšlenka pomníku však sleduje cíl vytvořit v Praze místo či prostor k setkávání s Karlem Hašlerem pro současné i budoucí generace. Jsme přesvědčeni, že by se tímto způsobem byl alespoň částečně splacen dluh, který vůči Karlu Hašlerovi český národ a zejména Pražané mají. Domníváme se, že Praha potřebuje Karla Hašlera. OS Písničkář
Projekt zbudování pomníku je krásná myšlenka, která jistě mnohé z vás nadchne. Aby však tato myšlenka mohla být změněna v čin, je potřeba postoupit složitou cestu. A aby tato cesta byla úspěšná, musí mít oporu v právním řádu. Z toho důvodu bylo založeno naše občanské sdružení Písničkář, které bylo registrováno u MV 6.2.2002 pod IČO 265 84 361 a které je legálním nositelem této myšlenky a garantem úspěšné realizace tohoto záměru.
Těm z vás, kteří máte zájem se k našemu sdružení připojit a aktivně se podílet na tomto záměru (a věřím, že se mezi vámi mnozí najdou), chceme nabídnout členství ve sdružení Písničkář. Zároveň s tímto referátem jsou distribuovány přihlášky, které, prosím, vyplněné pošlete poštou na uvedenou adresu. Přihlášky je také možno získat, napíšete-li nám, zatelefonujete, nebo pošlete e-mail.
Projektový záměr
Záměrem projektu je postavit pomník Karlu Hašlerovi na vhodně zvoleném místě v Praze. Jako možné lokality byly zvažovány Staré zámecké schody, Petřín, případně další místa, která se váží k osobnosti Karla Hašlera.
Další vývoj
Získávání prostředků - osvěta formou vystoupení, veřejná sbírka, granty, příspěvky.
Nalezení vhodného umístění a jednání s vlastníkem pozemku.
Veřejná soutěž na sochu.
Zadání a tvorba sochy.
Odhalení sochy.
Závěr
Těm z vás, kteří jste se rozhodli, případně se v budoucnu rozhodnete stát se členem/členkou občanského sdružení Písničkář děkujeme za vyjádřenou důvěru a za ochotu aktivně se účastnit našeho projektu a těšíme se na radostnou a prospěšnou spolupráci.
S přátelským pozdravem
za o.s. Písničkář
Ivo Zelenka v.r.
3. března 2002
Písničkář, občanské sdružení pro zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera
sídlo o.s.: Úžice, Nádražní 134, PSČ 277 45, IČO: 265 84 361, reg. u MV, č.j. VS/1-1/49200/02-R
tel.: 0205-782450, e-mail: ivo.zelenka@click.cz


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012