Dopisy z USA

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla *

...Jak známo v ČR, my, exulanti, jsme všichni „milionáři“ a kdybychom jen trochu chtěli, mohli bychom každému, kdo se do USA chce nastěhovat, pomoci, ale nejsme ochotni, že ano? Tento dojem ovšem dělají sami naši emigranti, kteří jezdí do Čech nebo na Slovensko a vytahují se, jak se jim tady výborně vede.

Tedy předně: Není žádné „vystěhovalecké vízum“. Je spousta víz různého druhu, a každé má své podmínky. Tento „bratr“ asi dostal turistické návštěvní vízum, na které sice sem může přijet, ale pracovat nesmí, pokud nemá pracovní povolení. Je tu mnoho krajanů, kteří ovšem pracují načerno, ilegálně, a s těmi nikdo z nás nechce nic mít. Když na to úřady přijdou, tak milého krajánka pošlou šupem domů a nesmí sem přijet dalších asi 10 let. O pracovní povolení je možné si žádat každoročně - žádat může každý i z Evropy. Pak si ji ovšem musejí najít! V dnešní situaci, kdy zde máme někde až 10% nezaměstnanosti, bych nikomu neradila sem jezdit. Proč by mu měl někdo z krajanů radit, kde si má opatřit papíry, řidičák atd. Když tak dlouho čekal na vízum, měl se pořádně naučit anglicky a teď by neměl problém. Mohl se spojit s někým, kdo už tady byl nebo je tam na návštěvě a zeptat se ho na všechny tyto podrobnosti. Jestli má práci v Rakousku, tak ať je rád a zůstane tam. Jistě by se našel někdo v Rakousku apod., kdo by mu pomohl napsat žádosti o práci u těch zmíněných firem. Každý imigrant se musí připravit na to, že nebude hned od začátku pracovat ve svém oboru, ale musí vzít, co je. Ale základem všeho je PRACOVNÍ POVOLENÍ, a to je největší překážka. Vždyť se to vyžaduje i od přistěhovalců do Čech nebo Slovenska. S tím mu nemůže nikdo z nás pomoci, ani kongresman, ani senátor, to rozhoduje „immigrtion office“ a ti se řídí přesně zákony. Také bez peněz nikam nelez. Měl by mít několik tisíc dolarů v kapse, nežli přijede. Malý byt stojí dnes nejméně 1000 USD měsíčně, a často se dá několik lidí dohromady a dělí se o byt, jinak se to nedá zvládnout, nebo se bydlí někde v ubikacích a tak všelijak. Mimoto si také musí zaplatit zdravotní pojistku pro případ úrazu nebo onemocnění. Lékařská pomoc je zde velmi drahá a bez pojistky ho sem nikdo nepozve. Dnes už nemůže přijet jako „uprchlík“, není důvodu, proč by z Evropy utíkal. Jeho sestra zřejmě zažádala kdysi o azyl v Rakousku. Po mnoha zkušenostech s našimi „krajany“ se nenajde moc ochotníků, kteří by si chtěli vzít někoho na starost. Ti, kteří nikoho v USA neznají, to zkoušejí „načerno“. Musí být odvaha, dobrá řeč a imigrant musí něco dobře umět. Tento „bratr“ je zřejmě světem protřelý, byl už v několika zemích, tak proč to nezkusí také tady na vlastní pěst? Ale znovu opakuji: Dostat pracovní povolení je velká výhra a velké štěstí a bez toho to prostě nejde...

České centrum v Houstonu

...uspořádalo 1. září dobročinný galavečer, jehož výtěžek bude použit především na rozšíření zdejšího muzea. Část prostředků také obdrží Centrum umění v Galvestonu, které těžce poškodil hurikán Ike a znovu by se mělo otevřít na počátku příštího roku. Paní Effie M. Rosene dále informovala, že v polovině září se v Prague Hall Theatre uskutečnila dvě představení Smetanovy Prodané nevěsty v angličtině, a to ve spolupráci s umělci Kingwood College Opera Workshop. V češtině by pak tato česká národní opera měla zaznít koncem března 2010 na University of North Texas Denton.

Od Václava Jiřího Vostřeze,

předsedy Čs. republikánské-agrární strany v exilu se sídlem v Hamiltonu, Ontario, jsme obdrželi soubor fotokopií článků a oznámení z prvních let třetího čs. exilu, uveřejněných v českých krajanských a exulantských novinách. Tyto texty (ne u všech je uvedeno datum zveřejnění, přibližně jde o období 1950-54) můžeme dát k dispozici těm, kdo se o tuto etapu historie naší země zajímají.

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012