Vysněná Amerika?

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Červen jsem strávila v Texasu. Většinou s milou společností honorárního konzula a jeho ženy. Byla jsem i svědkem jeho práce: obraceli se na něho lidé s žádostí o pomoc, o zprostředkování čehosi, někdy ale nemožného... I když se velice snažil, těžko mohl zařídit občanství Čechovi, který tu byl už asi 12 let (patrně načerno) a neuměl řádně anglicky. apod. A v tom jsem dostala e-mail. Ze Slovenska, od jedné asi moc hodné a starostlivé paní. Psala, že její bratr toužil celý život odjet do Ameriky a tam pracovat. A že konečně po letech dostal vystěhovalecký pas, nicméně potřebuje sehnat práci a také pomoc od krajanů, protože neumí anglicky. (Proboha, co celé ty roky dělal než ten pas dostal?) A tady je patřičná odpověď od jedné starší dámy z Kalifornie. Její jméno schválně neuvádím. Nedávno se totiž přihodilo mé spolupracovnici, že napsala článek o jednom úspěšném Čechovi ve Švédsku a popsala jaký má hezký dům se zahradou tam a tam. Za pár týdnů po otištění článku se ten pán nestačil divit. Na zhradě se mu usídlila devítičlenná rodina z Čech a chtěla, aby jí sponzoroval. A další pán z Čech, údajně lékař, si našel v tiráží jméno naší zástupkyně a žádal od ní ubytování na tři měsíce.

-ES-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012