Říjen - měsíc českého dědictví v Texasu

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Měsíc říjen je ve státu Texasu prohlášen za měsíc českého dědictví a mnozí texasští krajané jej oslavují tím, že se účastní festivalů s přednáškami o našem dědictví pro studenty na různých místech Texasu. Tyto akce mají za úkol povzbudit mladou generaci k zájmu o jejich české dědictví a poučit je zajímavými údaji o České republice.

Jana Marcela Vaculík je ředitelka mládeže pobočky Společnosti českého dědictví státu Texasu pro McLennan a Hill okresy. Promluvila ke 300-400 dětí během měsíce října. Byla pozvána do tří různých škol. Její přednáška spojená s obrázky pojednávala o vládě, historii, včetně založení Československa, o komunismu, o hlavním městě Praze, českém jídle, hradech a zámcích, králích, šlechtě a jazyku. Větší část přednášky se soustředila na seznámení studentů s krajinou, odkud přišli jejich předci z Moravy do Texasu.

Většina dětí ví o svém původu a někteří dokonce mají ještě prarodiče, kteří mluví moravsky. Asi 80-90 procent přistěhovalců do Texasu pochází ze severní Moravy nebo z Laška a Valašska. Lidé z Čech se usazovali většinou v severovýchodních státech Ameriky a dále v Kansasu, Iowě, Nebrasce, v Severní a Jižní Dakotě, zatímco přistěhovalci do Texasu byli většinou Moravané. Významní lidé, jakým byl Rev. Josef Arnošt Bergman, psali dopisy a popisovali svým přátelům a rodinám o poměrech v Texasu, kde bylo hodně půdy, svoboda a možnosti.

Jana také upozornila na nebezpečnou a dlouhou cestu přistěhovalců na vozech z moravských dědin do Bohumína na nádraží a odtud do Brém v Německu. V tomto přístavu se rodiny nalodily na plachetnice se jménem Burnberg, Strassburg, Cassell, Werra, Frankfort, Eider, Stuttgart, Elbe, EMS a Erna. Plavba trvala někdy až 27 dnů a více z Evropy do Galvestonu v Texasu, pokud loď neztroskotala v hurikánu nebo v bouři.

Během své přednášky Jana také poukázala na důvody, které vedly Moravany k odchodu do Texasu. Hlavním důvodem byla bída a nedostatek volné půdy, evangelíci hledali náboženskou svobodu a povinná vojenská služba nutila mladé muže k odchodu. Hlavní přitažlivou okolností byla poměrně laciná a velmi úrodná půda, protože 95 procent vystěhovalců byli rolníci. V Texasu pak sázeli bavlnu, seli obilí, kukuřici a maizu na prérii, kterou nikdo nechtěl.

V další části Jana připomněla školákům, že slovo robot vymyslel spisovatel Karel Čapek, pistole a dollar pochází z německého thaler a tato mince byla ražena v Čechách, také cukrové krychličky byly poprvé vyrobeny v Čechách v roce 1841. Jména mají v českém jazyce určitý význam, například Kolář, Beran a tak dále. Ke konci přednášky Jana naučila školáky základní české věty jako Jak se máš? A naučila je promluvit některé obtížné věty, počítat do deseti a lidovou píseň „A já sám...“

Na konci přednášky měli školáci možnost položit otázky a podívat se na výstavku věcí z České republiky, fotografie Janiny rodiny a obrázky zakladatelů Československa a amerického presidenta Wilsona a významných lidí českého původu.

Podle článku Jany M. Vaculík
upravila ES

Jana Marcela Vaculík je dcerou Jana a Marcely Vaculíkových z Westu, Tx. Mluví dobře česky a tak je učení češtiny pro ni velká radost.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012