Ohlas na „Pláč“...

11-12 2009 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Název článku začínající slovem „Pláč...“ použili před autorem spisovatelé J. Arbes a později V. Černý. S obsahem článku uveřejněným v ČD č. 7–8 lze v lecčems souhlasit, ale problémy, o kterých píše, nejsou zdaleka jenom české! Jedná se o krizi evropské, neřkuli dokonce euroatlantské kultury. Řada odborníků se shoduje na tom, že začala v zákopech 1. světové války. Kdosi, patrně E. M. Remarque, napsal, že v jejích výkopech zemřel Bůh. Musím přiznat, že pro mne je tato věta nejkratším vyjádřením toho, co se na jejích frontách odehrávalo. Zároveň přinesly, a to války obě, obrovský rozvoj vědy a techniky, a to ve všech oborech lidské činnosti. Jako bývalá učitelka dodávám, že odvrácenou tváří tohoto jevu je úpadek humanistického vzdělání. Díky tomu vznikla a vzniká početná skupina vzdělaných lidí, kterým se říká technokraté (původ z názvu řeckého techní – umění či řemeslo a kraté – moc či vláda), a tito lidé dnes ovládají většinu významných pozic jak u nás, tak v Evropě a USA.

Závěrem bych doporučila zhlédnout čs. film režiséra J. Balíka z roku 1962 s lapidárním názvem Blbec z Xenemünde. Vydá za mnoho slov.

PhDr. Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012