Stanovisko Demokratického klubu č. 45 - Ke kampani proti Ústavnímu soudu České republiky

11-12 2009 Aktuality česky
obálka čísla

V současné době zaznamenáváme ostré útoky předních českých politiků na Ústavní soud ČR v souvislosti s jeho rozhodnutím o neústavnosti zákona jednorázově zkracujícího současné volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ústavní soud je v nich označován za viníka probíhající politické krize, ačkoli tato vznikla dlouho před jeho kritizovaným rozhodnutím, především v důsledku odvolání vlády v průběhu českého předsednictví v Radě EU; dokonce se vyslovují i požadavky, aby Parlament upravil jeho kompetence.

Demokratický klub je těmito útoky krajně znepokojen. Za naprosto nezbytný atribut demokracie považuje dělbu moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Každá z nich odvozuje svou legitimitu z jiného zdroje a pouze za této podmínky může docházet k jejich účinné vzájemné spolupráci a kontrole. Smyslem činnosti ÚS je garantování ústavnosti legislativních aktů obou dalších složek moci. Ve svém rozhodování musí vycházet výhradně z právního řádu státu, a to i v případě, že jeho výroky vyvolají nesouhlas většiny občanů. Konstituční řád slouží k ochraně práv všech občanů, tedy i menšin. Bez něho by nebylo možno hovořit o státě právním, a tudíž ani o státě demokratickém; šlo by nanejvýš o tyranii většiny.

Demokratickému klubu je známo, že v západoevropských demokraciích se jakékoli vnější požadavky na chystané výroky obdobných soudů považují za nepřípustné a výroky těchto soudů jsou plně respektovány. Toto pojetí je součástí vyspělé demokratické politické kultury, kterou si naše společnost musí osvojit, má-li se u nás reálná úroveň demokratického právního státu udržet a zvyšovat.

Demokratický klub tudíž žádá politiky, novináře i veřejnost, aby útoky proti ÚS v zájmu budování českého demokratického právního státu urychleně zastavili a aby respektovali i ty výroky ÚS, které s jejich partikulárními cíli nejsou v souladu.

V Praze 10. října 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012