Hudbou k výročí sametu

11-12 2009 Kultura česky
obálka čísla

Tak byl pojmenován koncert, který se konal přesně v den dvacetiletého výročí 17. listopadu 1989 v pražském Rudolfinu. Podtitulek by mohl mít také Studenti studentům. Na pódiu se totiž pod taktovkou mladého dynamického Marka Ivanoviče představil studentský orchestr s příležitostným názvem Orchestr 17. listopadu, složený z nejlepších hráčů vysokých hudebních škol a konzervatoří – a nejen to. Na programu byly kromě úvodního Dvořákova slavnostního Karnevalu a odhodlaného Smetanova Blaníku také dvě rozsáhlé skladby pro smíšený sbor. Mezi Karnevalem a Blaníkem zaznělo Pražské Te Deum Petra Ebena a na konec Dvořákovo Te Deum, které obstaralo impozantní závěr koncertu. I obě tyto náročné skladby zazpívali studenti – totiž spojené akademické sbory. Pro tuto příležitost vytvořený více než stohlavý sbor mladých lidí, pro mnohé z nichž bylo pódium Rudolfina zatím možná nejvyšší dosaženou metou, zněl skvěle, stejěn jako orchestr. Sólisty byli zkušený barytonista Roman Janál a jemu zcela rovnocenná velmi mladá slovenská sopranistka Lívia Obručník Venósová, slibující veliký talent. Závěrečné Dvořákovo Te Deum dirigoval symbolicky Libor Pešek, dirigent, který před dvaceti lety abslovoval s Českou filharmonií památné koncerty, při nichž se nejen hrálo, ale zároveň ČF spolu s posluchači diskutovala a podporovala probíhající revoluční dění. V programu Libor Pešek vzpomenul i na tehdejší výjimečný koncert ČF právě pro studenty, kde se hrála Má vlast, a který jemu, filharmonikům i studentům svojí pohnutou atmosférou utkvěl navždy v paměti.

Letos 17. listopadu však nezněla Rudolfinem jen hudba. Rozhlasový moderátor Pavel Ryáček kultivovaným slovem nejen provázel programem, ale pozval na pódium také zástupce studentů, kteří letos prováděli vlastní rozsáhlý průzkum mezi sebou samými a rozvinuli širokou kampaň nazvanou Inventura demokracie. Její základní obsah zde byl přednesen a nezbylo, než s ním souhlasit. Generace těch, kteří se před dvaceti lety narodili a nyní studují na vysokých školách, vidí vývoj společnosti kriticky, ale nezříká se vlastní odpovědnosti – jak té budoucí, tak už současné. Dalším předělem mezi skladbami bylo pak slavnostní udělení Ceny Jana Opletala, kterou získala studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Kateřina Volná za svoji výjimečnou práci týkající se vlivu komunistů na této fakultě před listopadem 1989. Laureátka pronesla k publiku v Rudolfinu kromě slov díků i jedno své přání – aby nám všem, ale hlavně co nejvíce mladým lidem nebyl další vývoj v naší zemi lhostejný.

Po velebném Dvořákově Te Deum, které v podání studentského orchestru a mohutného sboru vyvolalo vlny emocí a bouřlivý potlesk na závěr, přišel pak ještě okamžik pro mnoho z nás nezapomenutelný. A to když za doprovodu mladých hudebních talentů zazpívaly spojené vysokoškolské sbory na pódiu a s nimi celé Rudolfinum slavné Gaudeamus Igitur.

Poznámka na závěr:

Kromě tohoto slavnostního koncertu v Rudolfinu dne 17. 11. proběhla nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech týdenní přehlídka – festival akademických pěveckých sborů ČR nazvaný FESTA ACADEMICA. Pořádala ji za pomoci mnoha dalších institucí Unie českých pěveckých sborů.

Maf

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012