Děti v Daruvaru dostaly od ČSÚZ nové hřiště

11-12 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Od konce září si děti z české školky Ferda Mravenec v chorvatském Daruvaru hrají na novém hřišti. Jako jeden ze svých největších projektů posledních let realizoval toto hřiště Československý ústav zahraniční.

„Udělali jsme radost sto třiceti dětem z české mateřské školky v Daruvaru i jejím vyučujícím“, komentuje zahájení provozu na novém hřišti odpovídajícím nejvyšším evropským standardům předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota. „Děti jsou nadšené z nejrůznějších prolézaček, houpaček a domečků, které vyrobila z akátového dřeva česká firma Tomovy parky z Turnova,“ potvrzuje ředitelka školky Zdena Kutilová.

Před třemi lety byl na místě dnešního hřiště nevábný prázdný dvorek za školkou, do které chodí 130 dětí a panuje v ní vpravdě rodinná atmosféra. Když tehdy členové delegace ČSÚZ, kteří přijeli do Daruvaru oslavit dožínky, viděli situaci, napadlo je, že by se právě tam dalo vybudovat dětské hřiště, které by sloužilo nejen školce, ale i veřejnosti. Od myšlenky k realizaci uplynuly tři roky, protože ČSÚZ musel dokončit již zahájené finančně náročné projekty, jako byla rekonstrukce tělocvičny české školy ve Vídni a další. Úkolu se ujali členové ČSÚZ ing. Jiří Musil a ing. Petr Klapka, zajistili vypracování projektu, vybrali českého výrobce zařízení a v Daruvaru našli firmu Emgrad k provedení základových prací a terénních úprav. „Všem za to patří velký dík“, zdůrazňuje předseda ČSÚZ.

Hřiště je sice již v provozu, ale ještě se počítá s dodáním laviček pro maminky, které sem odpoledne mohou chodit s dětmi a, jak informovala ředitelka školky, ČSÚZ slíbil dodat další vybavení hřiště podle zájmu dětí a vyučujících.

Svaz Čechů v Chorvatsku si zajišťuje dorost

Krajanská komunita v Chorvatsku patří mezi nejlépe organizované a také nejsystematičtěji pečující o zachování a rozvoj českého jazyka. Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, který sdružuje občany českého původu, provozuje v Daruvaru a v Končenici dvě mateřské školky a dvě osmileté školy a v Daruvaru je navíc české oddělení gymnázia. Do škol, kde se všechny předměty vyučují česky, chodí víc než 500 dětí, další desítky se češtinu učí fakultativně. „Výukou češtiny je tak zachyceno asi 12 procent české populace v Chorvatsku,“ uvádí předsedkyně Svazu Lenka Janotová.

Krajané v Daruvaru systematicky zajišťují potřebný počet nových žáků do českých škol právě nabídkou přitažlivého prostředí v mateřských školách. Rodiče, kteří dají své děti do české školky, je pak rádi zapisují i do české školy. Není to ale vždy tak bez problémů. Před dvěma lety městská rada v Daruvaru nepovolila v české školce vytvoření další skupiny, přestože školka na to nežádala dodatečné finanční prostředky. Přísun nových žáků do prvního ročníku české osmileté školy tak byl ohrožen. Od letošního roku má město nové vedení s pozitivnějším vztahem k rozvoji života národních menšin a ředitelka školky může plánovat i přístavbu jeslí.

Pro udržení a rozvíjení češtiny má bezpochyby velký význam dobrá vybavenost českých škol. Československý ústav zahraniční se proto již víc než deset let systematicky stará o modernizaci veškerých zařízení sloužících výuce. Pravidelně poskytuje moderní techniku, jako jsou počítače, promítací a čtecí zařízení, učebnice a další materiál pro výuku, doplňuje knižní fond školních knihoven nejen o české, ale i chorvatské knihy. V polovině října finančně zajistil speciální nábytek pro počítačovou třídu a finančně přispěl, spolu s městem Daruvar a županstvím, na modernizaci školní jídelny, aby odpovídala evropským hygienickým normám.

České školy v Daruvaru a Končenici jsou díky této péči jedny z nejmodernějších v Chorvatsku.

Hebr

Československý ústav zahraniční Karmelitská 25, 118 31, Praha 1 E-mail: krajane@csuzkrajane.cz Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012