Jaký bude 2010?

11-12 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Krize! Naši i světoví politici se jí zaklínají. Hned po jejím vyhlášení nám oznámil náš největší inzerent, že z toho důvodu už nemůže pokračovat v obchodní spolupráci. Nedostali jsme ani žádný grant, protože jsme o něj včas nepožádali, ovšem kdo ví, zda-li by to bylo co platné, neboť na příští rok nedostaneme také žádný grant, i když jsme včas požádali, „protože prý nejsou peníze“...

No, zajímavé přitom je, že například na kartu Open card vyhodil Magistrát hl. m. Prahy téměř jednu miliardu (888 000) korun a na zahlazení stop po korupci jistě vyhazuje další... vyhazují se miliony a miliadry na zakázky bez výběrového řízení, což mluví o tom, že vysocí vládní úřednící mají v těch vybraných firmách nějaké zájmy, že?

Český dialog, Český kalendář i Mezinárodní český klub existuje jen proto, že se několik dobrovolníků odhodlalo v práci pokračovat i přes nulové finanční ohodnocení

Dostáváme e-maily a dopisy, ať ještě vydržíme. Pravda, příští rok to bude 20 let, co vyšlo nulté číslo Českého dialogu. Rádi bychom, ale záleží hlavně na čtenářích, kolik se jich přihlásí, zda-li nám pomohou oslovit další odběratele a ovšem na inzerentech...

Děkujeme za pochopení a za eventuální podporu.

Eva Střížovská a Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012