České kořeny (ve Švédsku) Natáčení dokončeno!

9-10 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Dnem 8. září bylo ve švédském Norrköpingu dokončeno desetidenní natáčení prvního, pilotního dílu dokumentární série České kořeny. Dokument vzniká ve spolupráci našeho časopisu a klubu s moravským filmovým studiem Kamstudio. Filmování probíhalo v šesti českých rodinách a u několika dalších Čechů, žijících ve Švédsku. Profesemi jsou zastoupeni technici, vědečtí pracovníci, umělci, ale i další zajímavá povolání včetně političky a těžaře, historičky či truhláře.

Někteří z krajanů jsou ve Švédsku usazeni od roku 1968 či 1969, jiní přišli v 70., ale i v 80. letech. Cílem bylo zachytit jejich zpětný pohled na vlastní rozhodnutí a na život v nové zemi. Ten se prolíná s pohledem jejich dětí, již narozených ve Švédsku, a případně i jejich českých partnerů, kteří do Švédska přišli již po roce 1989.

Natáčelo se v pobřežním městečku Oxelösund, sídle proslulých železáren SAAB, a zároveň i přívětivé rekreační oblasti jihovýchodního Švédska, dále ve Stockholmu, například i na zdejší univerzitě nebo také v přilehlém okolí hlavního města, rozloženého mezi přírodními rezervacemi, jezery i mořem na čtrnácti ostrovech. Další oblastí byl Göteborg obklopený přístavišti s tisíci plachetnic, kde kamera nahlédla například do kanoistického klubu, keramické dílny a také do „kuchyně“ profesora krystalografie. Posledním místem filmování bylo dříve industriální, dnes kulturní město Norrköping, proslulé unikátní koncertní halou a památkovou zónou vytvořenou na místě dřívějšího průmyslového srdce města. To vše jsou prostředí, v nichž žijí a pracují české rodiny ve Švédsku, jejichž členové stanuli před objektivem kamery projektu České kořeny.

Pilotní dokument bude během nejbližších týdnů sestříhán a upraven do cca 50minutového filmu s možným rozdělením na několik dalších částí využitelných samostatně. Premiérově bude promítnut v rámci cyklu besed Hovory bez hranic v Městské knihovně v Praze v lednu příštího roku (pořádá Mezinárodní český klub). Film bude dále nabídnut České televizi, Ministerstvu zahraničí, také k využití v krajanských spolcích ve Švédsku ale i jinde, dle zájmu, a bude uplatněn na filmových festivalech.

Cílem pilotního dílu je otevřít cestu k možnosti natočit další díly věnované Čechům žijícím v dalších zemích, a tak zmapovat přínos českých krajanů těmto zemím. Důležitým motivem je také snaha pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.

Kdo se na projektu podílí?

Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis pro Čechy v zahraničí Český dialog a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve světě. Sídlí v Praze (Sokolovská 179, P9). Více informací najdete na www.cesky-dialog.net.

Za projekt v MČK odpovídá Ing. Martina Fialková, 603 930 074, m.fialkova@centrum. cz.

KAM Studio se zabývá tvorbou dokumentárních cyklů s cestopisným zaměřením.

Sídlí v jihomoravském Kyjově (Jungmannova 1172). Více na www.kamstudio.cz.

Na projektu České kořeny pracují Tomáš Kubák (608621454, tomkubak@kamstudio.cz) a Veronika Hollerová (777908294, ni.ca@seznam.cz).

Pilotní díl projektu je realizován za podpory Okresní hospodářské komory Hodonín.

Poděkování

Patří všem rodinám i jednotlivcům, kteří se natáčení prvního dílu zúčastnili, měli trpělivost a byli otevřeni tomuto záměru. A především poskytli i praktickou pomoc s ubytováním, dopravou a byli milými hostiteli natáčecího týmu. Z většiny jsou všichni zúčastnění čtenáři Českého dialogu a proto je rádi jmenujeme:

Ludmila a Jiří Koutných, Veronika a Pavel Šochmanovi, Eva a Jindra Šípkovi, Ota Štorch, Míla Drunecká, Vratislav a Šárka Langerovi, Jaroslav Šonský, Blanka a Stellan Karlssonovi.

Ti, kdo by měli zájem podpořit finanční i jinou pomocí natáčení dalších dílů (nebo zpětně i tohoto prvního, švédského), prosíme, kontaktujte Ing. Martinu Fialkovou – tel. a e-mail viz výše, případně redakci Českého dialogu – kontakty viz tiráž časopisu. Stejně tak nás mohou kontaktovat i představitelé krajanských spolků či jiných organizací, které by měly zájem o natočení podobného dokumentu v zemi, kde žijí.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012