Významné výročí

3 2002 Aktuality česky
obálka čísla


Letos v lednu uplynulo 90 let od slavnostního otevření Obecního domu v Praze. Pro veřejnost byl v roce 1912 zpřístupněn výstavou Sdružení výtvarných umělců Mánes. V časopisech a novinách z tehdejší doby najdeme mnoho nevybíravých kritických článků na mrhání penězi, přílišnou zdobnost, zvolený sloh a podobně.
Obecní dům, který je secesním skvostem architektury, byl v posledních letech úspěšně a citlivě restaurován. Kritická slova jsou dávno zapomenuta a k jeho kráse a funkčnosti zůstal jen obdiv. 90 let Obecního domu bylo oslaveno koncertem ve Smetanově síni. Zazněly na něm Kde domov můj Františka Škroupa a skladby z díla Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK dirigoval Serge Baudo. Slavnostní projev pronesl ředitel Obecního domu František Laudát. Součástí oslav byl také křest reprezentační knihy "Obesní dům hlavního města Prahy". Tato jedinečná umělecká publikace je obrazovým průvodcem Obecním domem. Vedle krátkých popisných textů vztahujících se k jednotlivým reprezentačním prostorámm obsahuje na 414 stranách 530 vyobrazení exteriéru i interiérů. Kniha vychází česky a anglicky, připravují se překlady i do dalších jazyků.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012