Jiří Trnka

3 2002 Kultura česky
obálka čísla

nar. 24. 2. 1912 + 30. 12. 1969
Letos uplynulo devadesát let od narození grafika, malíře, ilustrátora, jednoho ze zakladatelů českého animovaného filmu, jevištního výtvarníka. Narodil se v Plzni a výtvarný talent zdědil zřejmě po předcích z matčiny strany, ve které byli zruční řezbáři. Při studiu na reálce poznal prof. J. Skupu, později se přihlásil na UMPRUM. Po ukončení studia chvilku působil ve Skupově divadle, ilustroval knihy, především pohádky, neodolatelné jsou jeho ilustrace ke Karafiátovým Broučkům.
V roce 1945 se stává uměleckým vedoucím pražských ateliérů kresleného filmu, později známý jako studio "Bratři v triku". Půvabný emblém tří postaviček v titulcích vždy zaručoval půvab, kvalitu a vtip. Jeho filmové dílo je rozsáhlé, ať je to Císařův slavík, Árie prérie nebo Staré pověsti české nebo Osudy dobrého vojáka Švejka kongeniálně namluvené Janem Werichem. Ostatně pánové byli sousedy na Kampě. Jeden v domě, kde bydlil nějaký čas Josef Dobrovský, druhý v půvabném empirovém domku. Jiří Trnka k většině svých filmů psal scénáře. Autorem hudby byl převážně skladatel a přítel Václav Trojan. Jediným jeho literárním dílem je pohádková povídka Zahrada. Příběh pěti kamarádů provázených zvířátky a kamenným trpaslíkem. Prolíná se v něm skutečnost s dětským viděním světa.
Během svého života získal řadu mezinárodních cen a jeho dílo svou zvláštní poetikou bylo zjevením plným něhy a lásky. Kromě filmů a ilustrací zanechal řadu obrazů podobné poetiky, jakou má jeho ostatní tvorba. Čs. televize k výročí uvedla několik jeho děl i poslední zakázaný film Rukavice, který reflektuje ono tísnivé ovzduší v zemi po vstupu spřátelených vojsk.
Těsně před koncem roku 1969 -- 30. 12. Jiří Trnka v nedožitých 58 letech umírá. Nevím, zdali také proto, že jeho něžné srdce v mužném těle nemohlo unést předtuchu toho, co bude po násilné okupaci velkým bratrem následovat. Ale jeho dílo bude těšit generace malých i velkých.


PhDr. Jana Volfová
autorka je historička

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012