Natáčíme ve Švédsku

7-8 2009 Ostatní česky
obálka čísla

Předchozí článeček je úplnou náhodou a shodou okolností zároveň vynikajícím úvodem pro první informaci o našem chystaném projektu. Mezinárodní český klub ve spolupráci s filmovým studiem Kam studio z Kyjova připravuje první, pilotní snímek zamýšleného dokumentárního seriálu České kořeny.

Tento první filmový dokument vznikne právě ve Švédsku – a to z více důvodů:

Je to země z České republiky relativně dobře dostupná, máme zde řadu věrných čtenářů, jejichž důvěru si Český dialog získal. A mezi nimi je navíc mnoho takových, kteří jsou svou zajímavou profesí, životním příběhem, zájmy atd. velmi rozdílnými zástupci českého živlu v této zemi. Na jejich příkladě se lze zamyslet nad klady i zápory života v zemi, která není jejich vlastí, ale poskytla jim svobodu a příležitost k uplatnění – avšak vystavila je také nutnosti vypořádat se se švédskou mentalitou (tak jako jiné země vystavily tisíce dalších Čechů a Moravanů mentalitě jiné..)

Dokumenty budou tvořit mozaiku ze životních příběhů Čechů v zahraničí. Zaměří se především na jejich vlastní hodnocení svého dřívějšího rozhodnutí – začít nový život v cizí zemi. Film přiblíží formou zkratky to nejdůležitější, čím dnes žijí jednotlivci i rodiny, jak se cítí jejich děti, zda spíše jako Češi či jako příslušníci národa, v jehož zemi se narodili či vyrostli. Cílem filmu je ilustrovat rozmanitost přístupů i vyrovnání se s tím, že tito lidé mají často dva domovy, ale jenom jednu vlast.

Více informací čtěte v časopise Český dialog 9-10.

Zájemci o podrobnosti, o možnost využití pilotního snímku o Češích ve Švédsku či o jinou spolupráci mohou kontaktovat Ing. Martinu Fialkovou, m.fialkova@ centrum.cz, tel.: +420 603 930 074. MČK uvítá i finanční příspěvky na natočení prvního dílu, který by měl posloužit zároveň jako dokument, na jehož základě bude žádáno o granty na natočení dalších dílů, věnovaných krajanům z jiných zemí. Příspěvky v jakékoli výši lze zasílat po dohodě na účet MČK číslo: 1101034001/5500.

Děkujeme

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012